La-talin

La-talin: Xarun u ah Ilmahaaga

Adeegyada Taageerada ee MME waxay diiradda saaraan heer sare-u-sahalka ilmaha oo ka caawiya ardaydeena inay gaaraan heerar sare oo ah hanashada ardayga. Adeegyada taageerada waxaa ka mid ah la taliyayaasha hagista, xirfadlayaasha caafimaadka, khabiirada nafaqada cuntada iyo shaqaalaha bulshada.

Mid kasta oo ka mid ah xirfadyahannadani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta tacliinta iyo bulshada ee arday walba oo ardaydeena ah.

Abaalmarinta Abaalmarinta akadeemiyadeed ee Madaxweynaha