Waxbarashada Sare

Ardayda qaar waxay leeyihiin xirfado aqooneed, karti garasho, karti hogaamineed iyo karti hal abuur leh oo ka baxsan asxaabtooda fasalka. Bartayaasha horumarsan waxay xaq u leeyihiin jawi waxbarasho halkaas oo baahidooda waxbarasho ee gaarka ah loo qorsheeyay laguna ixtiraamo. Barnaamijyada waxbarashada sare waxaa loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha ardaydaas.

Ardayda waxbarashada sare leh waa caruur iyo dhalinyaro leh karti aad u fiican marka loo eego kuwa kale ee da'dooda, khibradooda ama bay'adooda. Ardayda waxbarashada sare waxaa lagu gartaa iyada oo loo marayo nidaamka baaritaanka oo ah mid dhinacyo badan leh, oo ay ku jiraan u kuurgalida macalinka, ka qeyb qaadashada waalidka, ka qeyb qaadashada ardayda, waxqabadka fasalka, iyo macluumaadka imtixaanka oo la mideeyay. Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah ee leh su'aalaha ama walaacyada ku saabsan ilmahooda iyo adeegyadooda waa inay la xiriiraan macalinka fasalka ilmahooda, macallinka tacliinta sare ee dugsiga ama Diane Rundquist , Agaasimaha Barnaamijyada Waxbarashada Sare ee 952-401-5100.


 

Qeybtaan


Xiriirka Waxbarashada Sare

Diane Rundquist
Agaasimaha Barnaamijyada Waxbarashada Sare
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100

U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah oo aad ku hesho jawaab hal maalin ganacsi gudaheeda adoo maraya Aynu Wadahadalno

Aynu wada hadalno


Kheyraadka


Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .