Barashada Sare

Barnaamijyada Waxbarashada Sare ee Minnetonka waxay ardayda ka hawlgeliyaan meelaha xoogga iyo xiisaha leh. Iyada oo loo marayo noocyo badan oo fursado waxbarasho - mid kasta oo si feker leh loogu talagalay in lagu kordhiyo xoogga waxbarashada gaarka ah - waxaan siinaa caqabad dheeraad ah ardayda meelaha ay u baahan yihiin inay koraan oo ay koraan. Barnaamijyadayadu waxay daboolayaan baahiyaha ardayda laga yaabo inay noqdaan kuwa maskax ahaan hibo u leh iyo/ama horumaray tacliin. Laga soo bilaabo kindergarten ilaa qalinjabinta, Minnetonka waxaa ka go'an inay aqoonsato oo ay u adeegto ballaadhka kartida iyo xirfadaha ardaydu keenaan fasaladayada maalin kasta.

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan Waxbarashada Sare, fadlan la xidhiidh macalinka fasalka ilmahaaga, macalinka qolka-guriga, ama la taliyaha. Intaa waxaa dheer, waalidiinta/masuuliyiinta waxaa lagu martiqaadayaa inay la xiriiraan macalinka Waxbarashada Sare ee dugsigooda iyagoo la xiriiraya xafiiska dugsiga.


 

carruurta fasalka

Qaybtan


Xiriirka Waxbarashada Sare

Diane Rundquist
Agaasimaha Barnaamijyada Waxbarashada Sare
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100

Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno


Khayraadka


La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .