La-talinta Dugsiga

La-taliyayaashayada iskuulka waxay siinayaan caawinaad dhammaan ardayda aagagga:

 • Tacliinta, bulshada iyo shucuurta iyo la talinta
 • Faragelinta dhibaatooyinka iyo ka hortagga
 • Xiriirka iyo latashiga ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska ee ku saabsan baahida ardayda
 • Hawlaha Hanuuninta Hormarinta Hormarinta iyo Qorshaynta Waxbarashada
 • Meeleynta ardayda iyo jadwalka
 • Caawinta tarjumaada iyo iskuxidhka imtixaanka gobolka iyo degmada
 • Xiriirinta qoysaska cusub iyo aragtida / isku-duwidda u gudubka dhismaha
 • Hoggaaminta dadaallada dhismaha
 • Fududeynta iyo isku dubaridka kooxaha taageerada guud
 • U dir qoysaska wakaaladaha dibadda sida la codsado
   
Neil Dejewski, Lataliye
La-taliyaha fasalka 6
Neil Dejewski
Paula Erbisch

La-taliyaha fasalka 7
Paula Erbisch

Laura Rosati, La-taliye
La-taliyaha Fasalka 8
Laura Rosati
Adam Jorgensen ayaa madaxa ku toogtay

La-taliyaha MTSS & 504 Iskuduwaha
Aadam Jorgenson

 

mmw