La-talinta Dugsiga

La-taliyayaasha dugsigeena waxay bixiyaan kaalmo dhammaan ardayda dhinacyada:

 • Taageero waxbarasho, bulsho iyo shucuureed iyo talo
 • Faragelinta qalalaasaha iyo ka hortagga
 • Xidhiidhka iyo la-talinta ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska ee baahiyaha ardayga
 • Qorshaysan, Dhaqdhaqaaqa Hagitaanka Koriinka ee Firfircoon iyo Qorshaynta Waxbarashada
 • Meelaynta iyo jadwalka ardayga
 • Caawinta tarjumaada iyo iskudubarid ee imtixaanada gobolka iyo degmada
 • Xidhiidhka cusub iyo aragtida qoysaska/isku-duwidda u-guurka dhismaha
 • Hoggaaminta hindisayaasha dhisidda
 • Fududeeya oo isku xidhka kooxaha taageerada guud
 • U dir qoysaska wakaaladaha dibadda sida la codsado
   
Paula Erbisch

La-taliyaha Ardayda Magaca Dambe leh AE
Paula Erbisch

Laura Rosati, La-taliye
La-taliyaha Ardayda Magaca Dambe leh F-Ko
Laura Rosati
Neil Dejewski, La-taliye
La-taliyaha Ardayda Magaca Dambe Kr-Ri
Neil Dejewski
Adam Jorgensen ayaa madaxa ku toogtay

La-taliyaha Ardayda Magaca Dambe leh Rj-Z
Adam Jorgenson

mmw