La-talinta Dugsiga

La-taliyayaashayada dugsiga waxay caawimaad siiyaan dhammaan ardayda aagagga:

  • Talo-bixin tacliineed, bulsho iyo shucuureed iyo talo
  • Ka hortaga dhibaatooyinka iyo ka hortagga dhibaatooyinka
  • Isgaarsiinta iyo la tashiga ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska wixii ku saabsan baahida ardayda
  • Hawlaha Hanuun ee Hanuun ee Horumarinta Horumarineed iyo Qorshe waxbarasho
  • Meelaynta ardayda iyo jadwalka
  • Tarjumida iyo iskuduwida kahortaga imtixaanka gobolka iyo degmada
  • Xiriir lala yeesho qoysaska iyo aragtida cusub / iskuduwe ka guurista dhismaha
  • Hoggaaminta waxqabadka dhismaha
  • Fududeynta iyo isku dubbaridka kooxaha taageerada guud
  • U gudbi qoysaska wakaaladaha dibedda sidii aad u codsatid
Laura Rosati, La-Taliyaha
Lataliyaha fasalka 6-aad
Laura Rosati
Neil Dejewski, La-Taliyaha
Lataliyaha fasalka 7-aad
Neil Dejewski
Paula Erbisch, La-Taliyaha

Lataliyaha fasalka 8-aad
Paula Erbisch

mmw