Caafimaadka Maskaxda

Khayraadka Qoysaska

La-taliyayaasha Dugsiga Sare ee Minnetonka, Shaqaalaha Bulshada ee Dugsiga, Cilmi-nafsiga Dugsiga, iyo Khabiirka Caafimaadka Kiimikada ayaa diyaar u ah inay ka taageeraan ardayda iyo qoysaska su'aalaha ama walaacyada caafimaadka maskaxda. Haddii aad su'aalo qabto ama aad la kulanto waqtiyo adag, ha ka waaban inaad wacdo ama joogsato Xafiiska La-talinta si aad taageero u hesho. La-taliyayaashaada dugsigu waxay noqon karaan joogsiga ugu horreeya marka welwelku yimaado.

Ilaha khadka ee ardayda iyo qoysaska:

Hawlaha Ardayga

Khadka Tooska ah ee Xasaradaha

  • Adeegyada Dhimirka ee Ba'an (oo hore u ahaan jirtay Xarunta Ka-hortagga Dhibaatada): 612-873-3161
  • Adeegga Dhibaatada Mobile-ka ee Carver/Scott s: 952-442-7601
  • Adeegyada Dhibaatada Mobilka ee Degmada Hennepin - Ilmaha: 612-348-2233
  • Khadka Tooska ah ee Isdilka : 612-873-2222 (maxali ah) Telefoonka Qaranka : 1-800-273-8255