Warbaahinta

Maamulaha Joe Wacker
5650 Muuqaal Heights Drive, Minnetonka, MN 55345

Saacadaha: 8:40 am-3: 20 pm
Telefoon: 952-401-5400

Xaqiiqooyinka Dugsiga Hoose Sare
Astaanta Iskuulka ee Dareenka Leh

Waxaan nahay Iskuul Sense Certified Certified for Citizenship Digital ah oo ay siiso Common Sense Media

Barnaamijka barbaraynta luqadda Shiinaha ee ugu horreysa Gobolka

Waxaan bixinaa barnaamijka ugu horreeya ee barnaamijka luuqadda Shiinaha oo ka bilaabanaya Xanaanada

Abaalmarinta NAMM ee 2019

Waxaa u aqoonsaday NAMM dadaalka weyn ee aan ugu jirno waxbarashada muusikada

Taageero iyo ku lug leh bulshada waalidka

Bulsho taageero leh oo ku lug leh

Dhaqan dabeecad sare iyo rajooyin aqooneed

Dhaqan dhaqan ahaan laga filayo iyo tacliin sare

Jadwalka Dugsiga

Arag dhacdooyinka muuqaalka dhaadheer, iyo sidoo kale dhacdooyinka degmada. Kalandarka cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku quudiso dhacdooyinka jadwalkaaga taariikh ahaaneed iyo sidoo kale digniino dejin loogu talagalay dhacdooyinka gaarka ah ee aadan rabin inaad seegto!

Fiiri Jadwalka

    Laga soo rarayo Vimeo ...