U-qalmitaanka & Balanqaadyada

U-qalmitaanka

Si loogu qalmo Mashruuca Awoodda Sare, waayeelku waa inay buuxiyaan aqoontaan:

 • in lagu qoro laba ama in kabadan oo ah fasalada AP ama IB iyo heerka wanaagsan ( koorsooyin kale oo adag ayaa laga yaabaa inay uqalmaan)
 • ka hel ogolaansho dhammaan macalimiinta semesterka labaad
 • leeyihiin xiiso cad oo la qeexi karo si ay u sahamiyaan
 • awood u leh oo diyaar u ah qorsheynta iyo dhameystirka mashruuca si madaxbanaan
 • Ku buuxi arji oo faahfaahsan, oo fakir ah oo dhammaystiran oo leh jadwal kaa tusinaya sida waqtigooda loo isticmaali doono

Balanqaad

Inta lagu jiro mudada Mashruuca Awooda Sare, ardaydu waa inay:

 • qorsheeyaan oo abaabulaan Mashruuca Sayniska Sare
 • Raadi oo hawl geli Mentor xirfad leh
 • shaqee 40 saacadood ama ka badan laga bilaabo Maajo 24 - Juun 4 (qiyaastii shan saacadood / maalin)
 • aan helin magdhow
 • Soo bandhigo dabeecad tusaale ah si loo hubiyo sumcadda iyo daacadnimada barnaamijka Senior Capstone iyo Minnetonka High School
 • xiriir wanaagsan la yeelo Mentor-ka Mihnadlaha ah iyo Isku-duwaha Mashruuca MHS (Briana Wilson)
 • joogteelo baloog oo dhan waayo-aragnimada oo dhan
 • oo lagu muujiyo mashruuca ugu dambeeya Bandhigga Bulshada 4-ta Juun
 • buuxi wareysiga bixitaanka bisha Juun 4 inta lagu gudajiro Bandhigga Bulshada, dhameystirka iyo dib u milicsiga khibradahooda xubin ka tirsan guddiga dhagaxa

 

Dhagar qabeyaasha 2019
Logo Wejiga

Ku saabsan Capstone


Xiriir

Briana Wilson
Agaasimaha Barnaamijka Quwadda
briana.wilson@minnetonkaschools.org


Kalandarka Sare ee Sare | Guga 2021

Jimco, Abriil 16
Taariikhda dalabka

Jimco, May 21
Maalinta ugu dambeysa dugsiga ardayda weyn

24-ka-Juun 4
Muddada mashruuca Senior Capstone

Jimco, Juun 4
Dhacdooyinka

Juun 7 – Juun 8
Waayeelka U Adeega

Juun 9
Fasalka bilowga 2021