Luqadaha Luuqada

Dugsi kasta oo ku yaal Degmadeenna wuxuu bixiyaa barnaamijka bilowga luqadeed ee gobolka. Laga bilaabo Kindergarten, ardaydu waxay ku bartaan luuqada labaad luuqada labaad iyadoo loo adeegsanayo bilowga ah. Qoysasku waxay dooran karaan isqorista Shiinaha ama Isbaanishka labadaba.

Dhexgalka Shiinaha

 • Dugsiga Hoose ee Excelsior
 • Dugsiga Hoose Heerka Sare
 • Dugsiga Dhexe ee Minnetonka East
 • Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
 • Dugsiga Sare ee Minnetonka

Barashada Isbaanishka

 • Nadiifi Springs Elementary
 • Dugsiga Hoose ee Deephaven
 • Dugsiga Hoose ee Groveland
 • Dugsiga Hoose Minnewashta
 • Dugsiga Dhexe ee Minnetonka East
 • Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
 • Dugsiga Sare ee Minnetonka

Ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka ee loo diiwaangeliyay barnaamijka bilowga ah tan iyo Xanaanada iyo fasalka koowaad ayaa iska diiwaangelinaya Advanced Meelaynta Shiinaha ama Luuqada Isbaanishka iyo Dhaqanka inta lagu gudajiro sannadka cusub ee dugsiga sare. Suugaanta horumarsan iyo koorsooyin kale ayaa sii wadaya hormarinta ku hadalka luqadda ilaa dugsiga sare. Ardayda barnaamijka ku sii wadata ilaa fasalka 12aad waxay heli doonaan ikhtiyaar ah inay ku qaataan imtixaanka guud ee 'HSK (Shiine') ama * DELE (Isbaanish), dalbadaan shahaadada laba luqadood ee Minnesota, iyo / ama dhammeystira dibloomada Laba-luqadeed ee Caalamiga ah.

* HSK oo ay maamusho Wasaaradda Waxbarashada Shiinaha. DELE oo ay maamusho Wasaaradda Waxbarashada Spain.


Luuqada Dhexgalka ee Minnetonka

Wax dheeri ah baro

Talaabooyinka Xiga

 • Soo wac xafiiska diiwaangelinta: 952-401-5000
 • Dalbo safar

Ku soo gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab ka hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya Aan Ka Hadalno.

Aynu wada hadalno