Barashada Luqadda

Dugsi kasta oo ka tirsan Degmadeena wuxuu bixiyaa barnaamijka ugu horreeya ee lagu barto luqadda. Laga bilaabo Kindergarten, ardaydu waxay ku bartaan luuqada labaad si fiican iyada oo loo marayo quusin. Qoysasku waxay dooran karaan isqorista labada luqadood ee Shiinaha ama Isbaanishka.

Quusitaanka Shiinaha

 • Dugsiga Hoose ee Excelsior
 • Dugsiga Hoose Sare
 • Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
 • Dugsiga Dhexe Minnetonka Galbeed
 • Dugsiga Sare ee Minnetonka

Quusitaanka Isbaanishka

 • Clear Springs Hoose
 • Dugsiga Hoose ee Deephaven
 • Dugsiga Hoose Groveland
 • Dugsiga Hoose Minnewashta
 • Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
 • Dugsiga Dhexe Minnetonka Galbeed
 • Dugsiga Sare ee Minnetonka

Ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka ee kaqeyb galay quusitaanka ilaa Xanaanada iyo fasalka koowaad waxay iskaqoreen Meeleynta Hormarsan ee Luqadda Shiinaha ama Isbaanishka iyo Dhaqanka inta lagu gudajiray sanadkoodii koowaad ee dugsiga sare. Suugaanta horumarsan iyo koorsooyinka kale waxay sii wadayaan horumarka luuqada luuqada ilaa dugsiga sare. Ardayda ku sii socota barnaamijka illaa fasalka 12-aad waxay fursad u helayaan inay galaan * HSK (Shiine) ama * DELE (Isbaanish) imtixaannada aqoonta caalamiga ah, codsadaan diblooma laba-luqadlaha ah ee Minnesota, iyo / ama dhammaystiraan Dibloomada Caalamiga ah ee Baccalaureate-ka ah.

* HSK oo ay maamusho Wasaaradda Waxbarashada ee Shiinaha. DELE oo ay maamusho Wasaaradda Waxbarashada ee Spain.


Astaanta Luuqadda Minnetonka

Wax dheeri ah baro

Talaabooyinka Xiga


U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah oo aad ku hesho jawaab hal maalin ganacsi gudaheeda adoo maraya Aynu Wadahadalno

Aynu wada hadalno