Meelaynta Koorsada Maamuusta / Dardargelinta

Shuruudaha meelaynta koorsooyinka sharafta


Abaalmarinta Madaxweynaha ee Abaalmarinta Waxbarashada

Abaalmarinta Madaxweynaha ee Abaalmarinta Tacliinta waxay ku sharfaysaa ardayda fasalka 8aad guushooda iyo shaqo adag. Barnaamijku wuxuu siiyaa aqoonsi shaqsi ah Madaxweynaha Mareykanka iyo Xoghayaha Waxbarashada Mareykanka ardaydaas dadaalkooda ugu sarreeya wuxuu u saamaxay inay la kulmaan heerar adag oo heer sare ah.

Si aad ugu qalanto, ardaydu waa inay la kulmaan shuruudaha, oo ay kujiraan celceliska buundada iyo fulinta imtixaannada gobolka.

  1. Celceliska Heerka Fasalka: Ardaydu waa inay kuceliyaan celcelis dhibco dhibco ah 3.5 oo cabbir 4.0 ah. Marka la xisaabinayo celceliska buundada iskucelcelinta, dhammaan sannadaha dugsiga dhexe waa in lagu soo daraa illaa simistarka dayrta ee fasalka 8aad.
  2. Imtixaanada Gaarka ah ee Gobolka iyo Imtixaanada Guul qaran ahaan-Gaara ah: Guul sare oo gaadhay boqolkiiba 90 ama ka sareeya MCA-ga xagga akhriska ama xisaabta.

Ardayda ku guuleysta Abaalmarinta Madaxweynaha ee Abaalmarinta Tacliinta waxaa lagu aqoonsan yahay xaflad quraac ah oo ka dhacdey iskuulkooda bishii Maajo. Waalidiinta waxaa lagu casuumay inay ka soo qeyb galaan.

mmw

xiriir

La xiriir la-taliyahaada dugsiga dhexe si aad ugala hadasho koorsooyinka sharafta iyo meeleynta.

MME
952-401-5200

MMW
952-401-5300

Wax dheeri ah baro

Fiidiyowga Kulamada Waalidka ee Ardayda