Caymis

Macluumaadka ku-noqoshada dugsiga ee dib u cusboonaysiinta caymiska: Caymiska waa in dib loo cusboonaysiiyaa sannad dugsiyeed kasta waana la iibsan karaa dhammaan iPad-yada ka tirsan degmada 1:1 barnaamijka iPadka. (Barnaamijka caymisku wuxuu khuseeyaa iPad-yada laga yaabo inay ardaydu guriga keenaan). Caymisku waa kharash la doortay; looma baahna.

Caadiyan, ardayda iibsata caymiska ka dib marka ay helaan iPadka waa in ay iPadka si muuqaal ah u eegaan shaqaalaha Xarunta Warbaahinta si ay u xaqiijiyaan in aanu qalabku waxyeelo gaarin wakhtiga iibka caymiska. Ka dib kormeer guul leh, shaqaalaha Xarunta Warbaahintu waxay qiimayn doonaan $40 khidmadda xisaabta ardayga ee Maamulka Kharashka Skyward; khidmaddana waxay diyaar u noqon doontaa lacag bixinta onlaynka ah. Caymiska ayaa dabooli doona iPadka laga bilaabo taariikhda iibka kadib kormeerka ilaa inta ka hartay sanad dugsiyeedka iyo xagaaga xiga. Kharashka sanadlaha ee caymiska iPadku waa $40 iPadkiiba sanadkii. Waalidiinta Tonka Online waxay wax ku bixin karaan jeeg, oo laga dhigay Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxaana loo diri karaa Xafiiska Bursar, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, 5621 County Road 101, Minnetonka, MN 55345

Waalidiinta ardayda cusub ee imanaya inta lagu jiro sannad dugsiyeedka waa inay ogeysiiyaan shaqaalaha Xarunta Warbaahinta inay ogaadaan haddii ay rabaan inay iibsadaan caymiska markay isdiiwaangeliyaan. Haddii iPad-ka mar hore la soo saaray markaas kormeer muuqaal ah oo iPad-ka ee shaqaalaha Xarunta Warbaahinta ayaa loo baahan doonaa si loo iibsado caymiska.

Caymiska wuxuu daboolayaa hal sano wuxuuna u baahan yahay in la cusboonaysiiyo sannad dugsiyeed kasta. Kormeero looma baahna marka la cusboonaysiinayo caymiskaaga.

Kharashaadka suurtagalka ah ee qoysaska waxyeelada iyo/ama khasaaraha:

 • Shaashada dhaawacantay ama jabtay caymis la'aan , $115 ilaa $275 iyadoo ku xidhan nooca
 • Qiimaha beddelka ee kiis iPad ah oo la bixiyay, $35
 • Qiimaha beddelka ee dabeylaha gidaarka ee iPad-ka la bixiyay iyo xadhigga, $20-$40 iyadoo ku xidhan nooca
 • Qiimaha beddelka ee iPadka oo dhan, $325
Dabool

Barnaamijka caymisku wuxuu bixiyaa caymis dhammaystiran marka ugu horreysa ee dhaawaca shilalka ah. Dhacdooyinka dheeraadka ah ee dhaawaca shilku waxay keenayaan $40 laga jari karo. Dhammaan qaybaha iPadka waa la daboolay, oo ay ku jiraan baytariga iPadka, qaybaha gudaha iyo dibadda, galaaska, shaashadda LCD, badhamada dibadda, makarafoonka, iwm. Tan waxaa ku jira qaybo iyo foosha.

Lama Daboosho

Dhaawaca ula kac ah lama daboolo. Dhaawaca ula kac ah waa midda loo arko in uu si badheedh ah u dhacay ama mid lagu go'aamiyo nooca dhaawac ee si badheedh ah u dhacay.

 • Waxyeellada iPadka ee soo gaartay markii laga baxay kiis ilaalin ah.
 • Burburka iPadka ka yimaada dareeraha lama daboolo.
 • Luminta iyo xatooyada qalabka lama daboolo.
 • Dabaylaha iPad-ka ma daboolna.
 • Kiiska iPadka lama daboolayo.
Lacag bixinta
 • Fadlan halkan guji si aad u hesho jihooyinka lacag-bixinta ee bogga Xafiiska Bursar. Markaad ku jirto Skyward, hubi inaad hoos eegto "Khidmadaha Ikhtiyaarka" ee Maareynta Kharashka Skyward si aad u hesho. Caymiska khadka tooska ah ee Tonka waxaa lagu iibsan karaa jeeg (eeg tilmaamaha kore).
 • Waxaad heli doontaa rasiidh dhamaadka wax kala iibsigaaga. Rasiidkaagu waa xaqiijintaada in caymiska caymisku jiri doono haddii ama marka aad u baahan tahay.
 • Kaalmada habka lacag bixinta, ama haddii aadan helin rasiidh, iimayl u dir Xafiiska Bursar ee MHS: bursar@minnetonkaschools.org
Ardayda sawirada iPadka

Qaybtan

Khayraadka Tignoolajiyada

Fur xiriirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta ee qalabka tignoolajiyada ee loo isticmaalo barashada elektarooniga ah Minnetonka.

Daawo Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Soo gudbi su'aalaha iyo faallooyinka onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo miiska caawinta tignoolajiyada qoyska.

Xafiiska Caawinta Qoyska