Caymis

Macluumaadka ku-noqoshada dugsiga ee dib u cusboonaysiinta caymiska: Caymiska waa in dib loo cusboonaysiiyaa sannad dugsiyeed kasta waana la iibsan karaa dhammaan iPad-yada ka tirsan degmada 1:1 barnaamijka iPadka. (Barnaamijka caymisku wuxuu khuseeyaa iPad-yada laga yaabo inay ardaydu guriga keenaan). Caymisku waa kharash la doortay; looma baahna.

 • Fasalada 1-3, $30/sanadkii (waa la dhimay sababtoo ah isticmaalka joogtada ah ee guriga)
 • Fasalada 4-12+ $40/sanadkii
Lacag bixinta
 • Fadlan halkan guji si aad u hesho jihooyinka lacag-bixinta ee bogga Xafiiska Bursar. Markaad ku jirto Skyward, hubi inaad hoos eegto "Khidmadaha Ikhtiyaarka" ee Maareynta Kharashka Skyward si aad u hesho.
 • Kaalmada habka lacag bixinta, iimayl u dir Xafiiska Bursar: bursar@minnetonkaschools.org

Caadiyan, ardayda iibsata caymiska ka dib marka ay helaan iPadka waa in ay iPadka si muuqaal ah u eegaan shaqaalaha Xarunta Warbaahinta si ay u xaqiijiyaan in aanu qalabku waxyeelo gaarin wakhtiga iibka caymiska. Waalidiinta ardayda cusub ee imanaya ka dib sanad dugsiyeedka waa in ay ogeysiiyaan shaqaalaha Xarunta Warbaahinta haddii ay rabaan inay iibsadaan caymiska marka la diiwaan geliyo. Haddii iPad-ka mar hore la soo saaray markaas kormeer muuqaal ah oo iPad-ka ee shaqaalaha Xarunta Warbaahinta ayaa loo baahan doonaa si loo iibsado caymiska. Ka dib kormeer guul leh, shaqaalaha Xarunta Warbaahintu waxay qiimayn doonaan $40 khidmadda xisaabta ardayga ee Maamulka Kharashka Skyward; khidmaddana waxay diyaar u noqon doontaa lacag bixinta onlaynka ah.

Caymiska ayaa dabooli doona iPadka laga bilaabo taariikhda iibka kadib kormeerka ilaa inta ka hartay sanad dugsiyeedka iyo xagaaga xiga. Kharashka sanadlaha ah ee caymiska iPadku waa $40 iPadkiiba fasalada 4-12+ iyo $30 sanadkiiba fasalada 1-3. 

Kharashaadka suurtagalka ah ee qoysaska waxyeelada iyo/ama khasaaraha:

 • Shaashada dhaawacantay ama jabtay caymis la'aan , $115 ilaa $275 iyadoo ku xidhan nooca
 • Qiimaha beddelka ee kiis iPad ah oo la bixiyay, $35
 • Qiimaha beddelka ee dabeylaha gidaarka ee iPad-ka la bixiyay iyo xadhigga, $20-$40 iyadoo ku xidhan nooca
 • Qiimaha beddelka ee iPadka oo dhan, $325
Dabool

Barnaamijka caymisku wuxuu bixiyaa caymis dhammaystiran marka ugu horreysa ee dhaawaca shilalka ah. Dhacdooyinka dheeraadka ah ee dhaawaca shilku waxay keenayaan $40 laga jari karo. Dhammaan qaybaha iPadka waa la daboolay, oo ay ku jiraan baytariga iPadka, qaybaha gudaha iyo dibadda, galaaska, shaashadda LCD, badhamada dibadda, makarafoonka, iwm. Tan waxaa ku jira qaybo iyo foosha.

Lama Daboosho

Dhaawaca ula kac ah lama daboolo. Dhaawaca ula kac ah waa midda loo arko in uu si badheedh ah u dhacay ama mid lagu go'aamiyo nooca dhaawac ee si badheedh ah u dhacay.

 • Waxyeellada iPadka ee soo gaartay markii laga baxay kiis ilaalin ah.
 • Burburka iPadka ka yimaada dareeraha lama daboolo.
 • Luminta iyo xatooyada qalabka lama daboolo.
 • Dabaylaha iPad-ka ma daboolna.
 • Kiiska iPadka lama daboolayo.
Ardayda sawirada iPadka

Qaybtan

Khayraadka Tignoolajiyada

Fur xiriirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta ee qalabka tignoolajiyada ee loo isticmaalo barashada elektarooniga ah Minnetonka.

Daawo Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Soo gudbi su'aalaha iyo faallooyinka onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo miiska caawinta tignoolajiyada qoyska.

Xafiiska Caawinta Qoyska