Ikhtiyaarrada Luuqadda Dhexgalka ah

Barnaamijkeena xanaanada caruurta ee aadka u wanaagsan wuxuu leeyahay sedex ikhtiyaar oo luqad ah: Ingiriis, Isbaanish ama Imtixaanka Shiinaha. Mid kasta oo ka mid ah dugsiyadeenna deriska ah wuxuu ku leeyahay Ingiriis iyo Barnaamijka Dhex Dhexaadka dugsiga dhexdiisa. Barnaamijkeena Ingiriisiga ah ee aadka u wanaagsan wuxuu bixiyaa jawi akhris-qoris iyo hodan ku ah wuxuuna leeyahay taariikh dheer oo heer sare ah. Barnaamijyadeena Isbaanishka iyo Shiinaha ayaa siinaya carruurta ku hadasha Ingiriisiga fursad ay ku bartaan ku-hadalka luuqadda labaad inta ay weli ku jiraan dugsiga hoose. Manhajka waxbarashadu wuxuu u dhigmaa manhajkeenna barbaarinta Ingiriisiga, marka laga reebo maadooyinka oo dhan waxaa lagu dhigaa luuqadda dhexdeeda.

Qoysaska isqorista Barnaamijka Bilowga ah waxaa laga codsanayaa inay lix sano ballan uga qaadaan luqadda. Gaadiidka waxaa lagu bixiyaa oo keliya aagga iskuulku cayimay ee kaqeybgalka. Haddii qoysku doorto inuu dhigto iskuul kale oo aan ahayn iskuulka xaafadooda loogu talagalay Shiinaha ama Isbaanishka, gaadiidku waa masuuliyada qoyska.

Arag Su'aalaheena Inta Badan La Is Weydiiyo

Daawo Muuqaaladeena Bilowga ah


Cunuggu wuxuu ku faraxsan yahay barashada hoos u dhaca hallka Iskuulka Minnetonka
Astaanta Luuqadda Minnetonka

Booqo qaybteenna Dhexgalka Luqadda Degmadu si aad wax badan uga ogaato fursadaha quusin ee ilmahaaga ee K-12.Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .