Dugsiga dhexe

Wax dheeri ah baro

Abaalmarinta Abaalmarinta Tacliinta