Ku Saabsan Iskuulkayaga

Dugsiga Hoose ee Minnewashta: Waa meel wanaagsan oo wax lagu barto laguna kobco.

Iyada oo qayb ka ah nidaamka Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, waxaan nahay iskoolka galbeed ee ugu badan degmada, oo ku yaal xeebta koonfureed ee xeebta Lake Minnetonka. Waxaan nahay iskuul xaafadeed oo aan wada shaqeyn sare ka dhaxeyso macallimiinta iyo waalidiinta. Bulshadeena waalidkeena waxay aad ugu lug leedahay nolosha ardayda iyo barashada, iyagoo siinaya jawiga waxbarasho ee ugu wanaagsan caruurta.

Waxa intaa u dheer bixinta waxbarasho aasaasiga ah ee asaasiga ah ee lagu dhigto Ingiriisiga, qoysaska Minnewashta waxay leeyihiin ikhtiyaar ah inay iska diiwaangeliyaan Xulashada Luqadda Isbaanishka Iskuulada laga bilaabo xanaanada. Ardaydu waxay geli karaan oo keliya barnaamijka barnaamijka bilowga ah ee xanaanada, ilaa ay soo bandhigaan heerka ku habboon ee ku habboon isbaanishka ee ay galaan fasalka dambe. Qoysaska doorta barnaamijka bilowga ah waxaa laga codsanayaa inay lix sano u galaan barnaamijka.

Himiladeenna

Si aad u noqoto iskuul halka:

  • Qof walbaa ixtiraama naftiisa iyo dadka kale
  • Qof walbaa waa nabad iyo raaxeysto
  • Qof walbaa wuxuu sameeyaa waxa ugu fiican