Xafiiska Dugsiga

Tirooyinka Muhiimka ah

Imaanshaha: 952-401-5504

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5486 ( Tel)

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5506

(FAX)
Xafiiska Guud: 952-401-5500
Gaadiidka: 952-470-5366

Saacadaha

  • Saacadaha Xafiiska: 7 subaxnimo-4 galabnimo
  • Fasalada K-5: 8:40 subaxnimo-3:20 galabnimo

carruurta fasalka

Tilmaamaha

Laga soo bilaabo isgoyska 494 iyo Hwy 7, qaado Hwy 7 galbeed 7.9 mayl. Midig u leexo Waddada Eureka; tag 1/2 mayl oo bidix u leexo Waddada Smithtown. Qiyaastii nus mayl ka dib, Dugsiga Hoose Minnewashta wuxuu ahaan doonaa midigtaada.

Dugsiga Hoose Minnewashta
26350 Smithtown Road
Excelsior, MN 55331