Diiwaangelinta

Is-diiwaangelintu way fududahay Tonka Online! Guji badhanka hoose ee u dhigma xaalada qoyskaaga.

Diiwaangelintu way furan tahay!

Diiwaangelintu hadda way furan tahay sannad dugsiyeedka 2024-25. Guji badhanka hoose si aad u bilowdo.

Dhammaan qoysaska ka baxsan degmada ee raba inay furaan isdiiwaangelinta waa inay buuxiyaan codsiga diiwaangelinta furan ee gobolka.

Si aad wax uga waydiiso diiwaangelinta sannad dugsiyeedka 2023-24, qoysaska K-8 waxay iimayl u diri karaan k-8.elearning@minnetonkaschools.org iyo 9-12 qoys waxay iimayl u diri karaan tonkaonline@minnetonkaschools.org .
 

Diiwaangelinta Qoysaska Hadda

Guji xiriirka hoose si aad si buuxda isaga diiwaan geliso Tonka Online haddii aad hadda dhigato Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.

Diiwaangelinta Qoysaska Cusub

Guji xiriirka hoose si aad si buuxda isaga diiwaan geliso Tonka Online haddii aad hadda dhigato degmo dugsiyeed kale.

Diiwaangelinta Koorsooyinka Dheeraadka ah (Fasalada 9-12)

Guji xiriirka hoose si aad u barato sida ardaydu u qaadan karaan koorsooyinka dugsiga sare ee kabka ah ee Tonka Online inta ay kasii diiwaangashan yihiin degmadooda.

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .

Qoyska oo eegaya ipad