Waaliddiinta

Waalidku waa shuraako la qiimeeyo ee Dugsiga Hoose Deephaven, door muhiim ah ka ciyaara guriga iyo dugsiga. Waxaan nasiib u helnay beel la wadaageysa waqtigooda iyo hibadooda ardayda. Waxaan ku dhiirigelinayaa waalidiinta oo dhan inay ku lug yeeshaan iskuulkeena qaab ku habboon waqtigaaga oo kudhaca tayadaada. -Bryan McGinley, Maamulaha