Warbaahinta

Waalidiinta

Ku saabsan MMW PTO-gaaga

Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West PTO wuxuu kobciyaa oo kobciyaa waxbarashada, samafalka, iyo wacyiga dhaqameed ee ardayda MMW iyada oo loo marayo barnaamijyo, hal-abuurnimo, iyo ilo iskaa wax u qabso ah. Waxaan u siineynaa bulshada bulshada ardayda iyo qoysaskooda. Intaa waxaa dheer, waxaan taageernaa naxariis iyo dadaallada adeegga.

Dhammaan waalidiinta / masuuliyiinta ardayda dhigata MMW, iyo sidoo kale dhammaan xubnaha macallimiinta, ayaa xubno ka ah ururkan.

mmw