Abaalmarinta Adeegga

Abaalmarinta Adeegga Mutadawucnimada ee Madaxweynaha

Muddada Abaalmarinta Minnetonka: Sept. 1, 2019 illaa iyo Agoosto 31, 2020
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta 2020 LA DARAN: Sebtember 23, 2020
 

Himilada Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waa, qeyb ahaan, in la hubiyo in ardayda oo dhami ay arkaan oo ay sii wadaan himilooyinkooda ugu sareeya iyagoo u adeegaya wanaagga weyn. Aqoonsiga adeeggan, Iskuullada Dadweynaha Minnetonka wuxuu wakiil u yahay barnaamijka abaalmarinta Madaxweynaha ee Mutadawiciinta Madaxweeynaha Mareykanka (PVSA) , loogu talagalay in loogu mahadceliyo oo la sharfo dadka Mareykanka kuwaas oo, muujiyey dadaalkooda iyo tusaalahooda, kuna dhiirigeliya kuwa kale inay u adeegaan.

Maxaa tirin?

 • Lacag bixin, amase amar maxkamadeed amartay adeegga bulshada.
 • Howlaha bulshada ee ku siinaya saacado deyn.
 • Lacag uruurinta taasi faa'iido kuu leedahay.
 • Waqtiga safarka ee howlaha iyo adeega.
 • Saacaduhu waxay seexdeen hurdo inta lagu guda jiro safarada adeega habeenka ama xerooyinka. Waxaad tirin kartaa sideed saacadood ugu badnaan maalintii ama waxaad bixin kartaa dukumiinti aad inbadan adeegtay.
 • Shaqo barasho aan mushahar lahayn oo lala yeesho shirkadaha macaashka sameeya.
 • Saacadaha ayaa ku qaatay shirarka ama tababbarka haddii aadan qorsheyneynin ama aad ka qeybqaadaneynin nashaadaadka adeegga.
 • Shaqada guriga ama adeegga dadka ku nool gurigaaga.
 • Awoodda waxqabadka (jilayaasha, fannaaniinta, koox-kooxeedyada): Bandhigyada intooda ugu badan looma xisaabayo saacadaha adeegga abaalmarinta. Halka kooxaha ay u sameynayaan munaasabad gaar ah oo loogu talagalay bulshada nugul, ardayda waxay soo gudbin karaan saacadaha adeegga. Saacadaha waxqabadka kama badna 25% saacadaha ugu yar ee looga baahan yahay heerka abaalmarinta.

Halkii xaaladaha durdurinta leh ama ka-reebayaasha tilmaamahan ay dhici karaan, waa inaad soo bandhigtaa macquulka qasabka ah iyo caddeynta adeegga la siiyo dadka kale.

Kumaa ka qayb qaadan kara?
Ardayda, waalidiinta iyo mutadawiciinta kale ee ku sugan Degmadeenna.


Hawlaha Guud

 1. Hayso diiwaanka saacadaha adeeggaaga laga bilaabo Sebtember 1 illaa Agoosto 31 ee sannadka abaalmarinta.
 2. U gudbi saacadahaaga elektiroonig ahaan adoo adeegsanaya dalabka PVSA kahor taariikhda loo qabtay bilowga Sebtember. Iyada oo ku saleysan da'daada iyo saacadahaaga, waxaa jira afar abaalmarinno la bixiyo:

 

Kooxda Da'da Naxaas Qalin Dahab
Carruurta (da'da 5-10) 26-49 saacadood 50-74 saacadood 75+ saacadood
Dhallinta (da'da 11-15) 50-74 saacadood 75-99 saacadood 100+ saacadood
Dadka waaweyn (da’da 16-25) 100-174 saacadood 175-249 saacadood 250 + saacadood
Dadka waaweyn (26 iyo ka weyn) 100-249 saacadood 250-499 saacadood 500 + saacadood
Qoysaska iyo Kooxaha
(Laba qof ama in kabadan oo xubin walba ah ku tabaruca ugu yaraan 25 saac wadarta guud)
200-499 saacadood 500-999 saacadood 1,000 + saac

Abaalmarinta Guusha Madaxweynaha ee Nolosha: Shakhsiyaadka buuxiyay 4,000 ama in ka badan saacadaha noloshooda. Abaalmarinta Caymiska Nolosha lama heli karo in lagu abaalmariyo waqtigan. Ka eeg www.presidentialserviceawards.gov wixii cusboonaysiin ah.

Halkeen ku tabaruci karaa?
Meelkasta! Si aad uga hesho fursado iskaa wax u qabso ah iyo fikradaha mashruuca ee beesheena fadlan booqo TonkaServes.org

PVSA-Logo

Sida loo Raaco:

Adeegso Xaashida Raadinta Google - Nuqul si wadistaaga ah, ama ugu soo degso Excel, ama daabac.  

Codsiyada waxaa ku jira fiidiyooyin iyo tilmaamo. Mar alla markii saacadahaaga dabagal lagu sameeyo, bilow nidaamka hawsha.

Codsiga 2020

Codsiyada waa 100% elektiroonig ah. Codsiyada waraaqaha lama aqbali doono.


Su'aalo?

Si aad wax uga ogaato wax dheeraad ah oo ku saabsan Abaalmarinta Adeegga Mutadawucnimada ee Madaxweynaha (PVSA), booqo:
www.presidentialserviceawards.gov

Su'aalaha ku saabsan habka abaalmarinta Minnetonka la xiriir:

Sarah Johnson
Khabiirka Adeegga Bulshada
sarah.johnson@minnetonkaschools.org
952-401-5766