Abaalmarinta Adeegga

Abaalmarinta Adeegga Iskaa wax u qabso ee Madaxweynaha

Muddada Abaalmarinta Minnetonka: Sebtembar 1, 2023 - Agoosto 31, 2024 Xilliga Kama Dambaysta Codsiga 2024: Sebtember 12, 2024
 

Hadafka Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, qayb ahaan, waa in la hubiyo in dhammaan ardaydu ay hiigsadaan oo ay raacaan hammigooda sare iyaga oo u adeegaya wanaagga weyn. Aqoonsiga adeeggan, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waa wakiil shahaado siinaya barnaamijka Abaalmarinta Adeegga Iskaa wax u qabso ee Madaxweynaha Mareykanka (PVSA) , oo loogu talagalay in lagu mahadiyo oo lagu sharfo dadka Mareykanka ah, kuwaas oo muujiyay dadaalkooda iyo tusaale ahaan, ku dhiirigaliya kuwa kale inay u adeegaan.

Maxaa aan xisaab lahayn?

 • Adeeg bulsho oo la bixiyo, qasab ah ama maxkamad amartay.
 • Adeegga bulshada ee ku siinaya saacadaha credit.
 • Dhaqaale ururin adiga ku anfacaya.
 • Waqtiga safarka ee laga soo bilaabo hawlaha adeegga.
 • Saacado la seexdo inta lagu jiro safarada adeega habeen dhax ama kaamamka. Waxaad xisaabin kartaa siddeed saacadood ugu badnaan maalintii ama waxaad bixin kartaa dukumeenti aad u adeegtay in ka badan.
 • Shaqo barasho aan la bixin oo lala yeesho shirkado macaash doon ah.
 • Saacadaha lagu qaato shirarka ama tababarka ilaa aad qorshaynayso ama ka qaybqaadanayso hawlaha adeegga mooyaane.
 • Hawlaha guriga ama adeegga dadka ku nool gurigaaga.
 • Hibada waxqabadka (jilayaasha, fannaaniinta, kooxda heesa): Inta badan bandhigyada laguma xisaabiyo saacadaha adeegga abaal-marinta. Halka ay kooxuhu u sameynayaan dhacdo gaar ah oo loogu talagalay bulshada nugul, ardaydu waxay soo gudbin karaan saacadaha adeegga. Saacadaha hawl-qabadku kama badna 25% saacadaha ugu yar ee loo baahan yahay heerka abaal-marinta.

Meesha ay ka dhici karaan duruufo qallafsan ama ka reeban tilmaamahan, waa inaad soo bandhigtaa sabab macquul ah iyo caddaynta adeegga la siiyo dadka kale.

Yaa ka qaybqaadan kara?
Ardayda, waalidiinta iyo mutadawiciinta kale ee degmadeena.


Habka Guud

 1. Hayso diiwaanka saacadaha adeegaaga laga bilaabo Sebtembar 1 ilaa Agoosto 31 ee sanadka abaal-marinta.
 2. U soo gudbi saacadahaaga si elektaroonig ah codsiga PVSA kahor wakhtiga kama dambaysta ah ee horraanta Sebtembar. Iyada oo ku saleysan da'daada iyo saacadahaaga, waxaa jira afar abaalmarin oo la bixiyo:
Kooxda da'da Bronze Silver Dahab
Carruur (da'da 5-10) 26-49 saacadood 50-74 saacadood 75+ saacadood
Dhallinyarada (da'da 11-15) 50-74 saacadood 75-99 saacadood 100+ saacadood
Dadka qaangaarka ah (da'da 16-25) 100-174 saacadood 175-249 saacadood 250+ saacadood

Abaalmarinta Guusha Nolosha ee Madaxweynaha: Shakhsiyaadka dhammaystay 4,000 ama wax ka badan inta ay nool yihiin. Abaalmarinta Guusha Nolosha lama heli karo in la bixiyo wakhtigan. Ka eeg https://presidentialserviceawards.gov/ wixii ku soo kordha

Halkee ayaan tabaruci karaa?
Meel kasta! Si aad u hesho fursadaha iskaa wax u qabso iyo fikradaha mashruuca ee bulshadeena fadlan booqo Tonka Serves
Abaalmarinta Adeegga iskaa wax u qabso

PVSA-Logo

Sida Loo Raad-raaco:

Isticmaal xaashida Dabagalka Google - Ku koobi wadayaashaada, ama u soo deji Excel, ama daabac.  

Codsiga dhexdiisa waxaa ku jira muuqaalo iyo tilmaamo. Marka saacadahaaga la dabagalo, billow nidaamka codsiga.

Codsiga 2024

Codsiyada waa 100% electronic. Wax codsiyo warqad ah lama aqbali doono.


Su'aalo?

Si aad wax badan uga ogaato Abaalmarinnada Adeegga Iskaa wax u qabso ee Madaxweynaha (PVSA), booqo:
www.presidentserviceawards.gov

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan habka abaalmarinta Minnetonka la xidhiidh:

Sarah Johnson
Khabiirka Adeegga Bulshada
sarah.johnson@minnetonkaschools.org
952-401-5766