Qoraallada

Ardayda hadda jirta ee MHS, qoraalada aan rasmiga ahayn ayaa hadda diyaar u ah in lagu daawado Skyward ee hoos yimaada Portfolio/Aan rasmi ahayn GPA & Transcript.

Qoraalkaaga qoraalka waxaa ku jira macluumaadka soo socda:

  • Fasaladaada
  • Darajooyinka simistarka
  • Celceliska buundada culeyska isugeynta

Waayeelka dhawaan qalin jabiyay (fasalka 2024): haddii aad buuxisay sahanka sare ee Google form oo aad noo sheegtay meesha aad ka gali doonto kulliyadda, qoraalkaaga kama dambaysta ah waxa la soo diray usbuuca Juun 10. Fadlan u ogolow dhawr toddobaad wakhtiga kuleejkaaga si aad uga baaraandegto helitaanka qoraalkaaga. 

Sare u kaca (fasalka 2025) : uma diri karno qoraalada kuliyadaha ilaa ka dib sanad dugsiyeedku bilaabmayo. Waxaan kugula soo xiriiri doonaa sida aad u soo gudbiso codsiyada qoraalka wakhtigaas. Waxaad isticmaali kartaa qoraalkaaga aan rasmiga ahayn si aad u buuxiso App-kaaga Guud haddii loo baahdo (Skyward/Portfolio/Aan rasmi ahayn GPA & Transcript). Fadlan ogow, haddii aad qaadatay koorsada AP/IB oo aadan buuxin shuruudaha darajada la miisaamay, GPA-gaagu wuu isbedeli doonaa dhammaadka Agoosto.

Qoraalada la xaqiijiyay ee ujeedooyinka aqoonsiga (ogolaanshaha/cusboonaysiinta shatiga/baasaboorka, iwm.): waxaad u diri kartaa codsi iimayl ahaan Michele Johnson (michele.johnson@minnetonkaschools.org) ama ardaygaaga ha ku joojiyo Kuliyada & Xarunta Shaqada (inta lagu jiro wakhtiga sanad dugsiyeedka) si loo helo hal. * Fiiro gaar ah : haddii aad tan codsanayso xagaaga, fadlan u ogolow ilaa laba toddobaad in lagu sameeyo.

Haddii ardaygaagu uu codsanayo barnaamij/shaqo/waxbarasho oo loo baahan yahay qoraal rasmi ah, fadlan u soo dir codsiga Michele Johnson (michele.johnson@minnetonkaschools.org). 

Qalinjabiyeyaasha (qof kasta oo qalinjabiyey ka hor 2024): waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomka dhinaca midigta (Codsiga Qoraal-qorista Alumni). Waxa jira khidmad $5 ah halkii qoraal ee la soo diro. Fadlan ogow wakhtiga habaynta (hal toddobaad inta lagu jiro sannad dugsiyeedka; laba toddobaad oo xagaaga ah).

 

Hawlaha Ardayga

Xiriirinta qoraalka