Qoraallada

Run ahaantii codsi kastaa wuxuu u baahan doonaa nuqulka rasmiga ah ee qoraalkaaga dugsiga sare. Qoraalkaaga waxaa ka mid ah:

  • Fasaladaada
  • Darajooyinka simistarka
  • Celceliska buundada culeyska isugeynta

Qalinjabiyeyaasha (kahor 2022) : waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomka dhanka midigta (Codsiga Qoraalka Qalinjabinta) maadaama kuwa laga soo shaqeeyay Xafiiska Degmada, ee aan ahayn MHS . Oggolow waqti ku filan si aad u habeyso -- ugu yaraan hal usbuuc. Waxaad wici kartaa 952-401-5000 wixii su'aalo ah.

Ardeyda hadda jirta : isticmaal isku xirka "Form Release Transcript" ee dhanka midig. Fadlan soo deji oo ku keydi foomkaaga oo dhameystiran PDF oo iimayl u dir michele.johnson@minnetonkaschools.org . Waxa kale oo aad shakhsi ahaan u dejin kartaa (inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka) Kuliyadda iyo Xarunta Shaqada.

Si aad u buuxiso foomka siidaynta qoraalka, waxa aad ugu yaraan u baahan doontaa:

  • Magaca Hay'adda
  • Cinwaanka Machadka
  • Saxeexa Waalidka/Masuulka

 

Hawlaha Ardayga

Xiriirinta qoraalada