Qoraallada

Run ahaantii codsi kasta oo dugsiga sare ka dambeeya wuxuu u baahan doonaa nuqulka rasmiga ah ee qoraalkaaga dugsiga sare. Qoraalkaaga waxaa ka mid ah:

  • Fasaladaada
  • Darajooyinka simistarka
  • Celceliska buundada culeyska isugeynta

Waayeelka hadda : Foomka Siidaynta Transcript hadda waa foom Google - fadlan ku soo gudbi codsiyadaada halkan: http://tinyurl.com/MHSTranscriptReleaseForm

Haddii ardaygaagu u baahan yahay qoraal shahaadeysan oo aqoonsi ah (ogolaanshaha/cusboonaysiinta shatiga/baasaboorka, iwm.) waxaad codsi ugu soo diri kartaa iimayl Michele Johnson (michele.johnson@minnetonkaschools.org) ama ardaygaaga ha ku joojiyo Kulliyada & Shaqada Xarunta si aad mid u hesho. 

Qalinjabiyeyaasha (qof kasta oo qalinjabiyey ka hor 2023): waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomka dhinaca midigta (Codsiga Qoraalka Qalinjabinta) maadaama kuwa laga soo shaqeeyay Xafiiska Degmada, ee aan ahayn MHS . U ogolow wakhti ku filan habaynta - ugu yaraan hal toddobaad. Waxaad wici kartaa 952-401-5000 wixii su'aalo ah.

 

Hawlaha Ardayga

Xiriirinta qoraalada