Qoraallada qoraalka

Dhab ahaantii codsi kasta wuxuu u baahan doonaa nuqul rasmi ah oo ah qoraalkaaga dugsiga sare. Qoraalkaaga qoraalka waxaa ka mid ah:

  • Fasaladaada
  • Fasalada Semesterka
  • Iskucelcelis dhibic miisaanka isugeynta

U oggolow waqti ku filan oo aad ku shaqeyso - ugu yaraan hal toddobaad. U soo gudbi foomkaaga sii-deynta qoraalkaaga emayl ahaan: beth.scanlan@minnetonkaschools.org

Si aad u buuxiso foomka sii deynta qoraalka, waxaad u yaraan u baahan doontaa:

  • Magaca Hay'ad
  • Cinwaanka Hay'adda
  • Saxiixa Waalidka / Mas'uulka

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir la-taliyahaaga MHS ama Bet Scanlan ( beth.scanlan@minnetonkaschools.org) , Kulliyadda iyo Xirfadda Xarunta.

Waxqabadyada Ardayda