Barnaamijka Navigator

Ka soo degaya Vimeo...

Waa maxay Barnaamijka Navigator oo ma ku habboon yahay ilmahayga?

Barnaamijka Navigator wuxuu u adeegaa ardayda hibada gaarka ah leh (IQs ee 140 iyo wixii ka sareeya) ee fasalka 2aad ilaa 5aad. Barnaamijkan gaarka ah wuxuu bixiyaa jawi waxbarasho oo khaas ah isagoo ka faa'iidaysanaya awoodaha garaadka gaarka ah ee ardaydiisa. Fasalada Navigator waxay ku yaalaan Excelsior iyo Scenic Heights Elementary, laakiin waxay u adeegaan ardayda ka kala timid degmada iyo meelo ka baxsan iyada oo loo marayo diiwaangelinta furan.

Qoysaska waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan barnaamijka Navigator sanad dugsiyeedka 2023-24, ilaa taariikhda kama dambaysta ah ee Janaayo 15, 2023. Haddii aan boos ka haysanno fasallada Navigator ka dib hababka meelaynta hordhaca ah, waxaan la xiriiri doonaa codsadayaasha cusub iyadoo ku saleysan taariikhaha codsiga. 

Codsiga Barnaamijka Navigator

Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

barnaamijka navigator Contact

Diane Rundquist
Agaasimaha Barnaamijyada Waxbarashada Sare
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno


Khayraadka


La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka