La talinta tacliinta

Caawinta iyo Kheyraadka tacliinta

Haddii aad ku dhibtooneysid fasal, waxaan kuu fidineynaa fursado badan oo taageero ah. Marka ugu horeysa, waa muhiim inaad lahadasho macalinkaaga. Macallinkaagu waa inuu noqdaa joogsigaaga koowaad ee helitaanka talo ku saabsan sida loo hagaajiyo waxqabadkaaga fasal gaar ah. Lataliyahaaga ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad ka fikirto xalka. Booqo bogga Taageerada Tacliinta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Umeerin

  • Waxaan haynaa fursado umeerin badan oo MHS ah, oo ay ku jiraan MAST, Anchors Academic, the Writing Center iyo Math Center. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato, booqo bogga Taageerada Tacliinta .
  • Fadlan la xiriir la-taliyahaaga haddii aad xiiseyneyso liistada xirfadleyaal, macallimiin lacag-ku-saleysan.


Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo

Waxqabadyada Ardayda


Barnaamijyo Gaar ah

Dhagsii astaan kasta si aad waxbadan uga barato barnaamijyada gaarka ah ee Dugsiga Sare ee Minnetonka! Waa fikrad aad u fiican inaad la booqato la-taliyahaada oo ku saabsan barnaamijyada kugu habboon adiga.

AP


IB


Daraasaadka Caalamiga ah


Cilmi baarista Minnetonka


Mashruuca Hogaamiya Jidka


Tonka Online


HANJABAAD