La-talinta tacliinta

Caawinta Waxbarashada iyo Kheyraadka

Haddii aad ku dhibtoonayso fasalka, waxaanu ku siinaynaa fursado badan oo taageero ah. Marka hore waa muhiim inaad la hadasho macalinkaaga. Macallinkaagu waa inuu noqdaa meesha ugu horeysa ee aad ku heli lahayd talo ku saabsan sidii aad u horumarin lahayd waxqabadkaaga fasal gaar ah. Lataliyahaagu wuxuu kaloo kaa caawin karaa inaad maskaxda ku hayso xalalka. Booqo bogga Taageerada Waxbarashada si aad u hesho ilo dheeraad ah.

umeerin

  • Waxaan MHS ku leenahay doorashooyin badan oo umeerin ah, oo ay ku jiraan MAST, Barbarro Aqooneed, Xarunta Qoraalka iyo Xarunta Xisaabta. Si aad wax badan u barato, booqo bogga Taageerada Waxbarashada .
  • Fadlan la xidhiidh la taliyahaaga haddii aad xiisaynayso liiska macallimiinta xirfadlayaasha ah, ee kharashka ku baxaya.


Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Hawlaha Ardayga


Barnaamijyada Gaarka ah

Guji calaamad kasta si aad wax badan uga ogaato barnaamijyada gaarka ah ee Dugsiga Sare ee Minnetonka! Waa fikrad aad u wanaagsan inaad la booqato lataliyahaaga barnaamijyada ku habboon adiga.

AP


IB


Daraasadaha Caalamiga ah


Cilmi-baarista Minnetonka


Mashruuca Hogaaminta Jidka


Tonka Online


VANTAGE