Latalinta Tacliinta

Caawimada iyo Kheyraadka Tacliinta

Haddii aad ku dhibtoonayso fasalka, waxaan ku siinnaa fursado badan oo taageero ah. Marka ugu horreysa, waa muhiim inaad la hadasho macalinkaaga. Macallinkaagu waa inuu noqdaa meesha kuugu horreysa ee laga helo talo ku saabsan sida kor loogu qaado waxqabadkaaga fasal gaar ah. La-taliyahaada wuxuu kaloo kaa caawin karaa inaad maskaxda ka fahamto xalka. Booqo bogga Taageerada Tacliinta wixii macluumaad dheeri ah.

Umeerin

  • Waxaan haynaa ikhtiyaarrada umeerinta badan ee MHS dhexdeeda, oo ay ku jiraan MAST, Anchors Academy, Xarunta Qorista iyo Xisaabaadka. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato, booqo bogga Taageerada Tacliinta .
  • Fadlan la xiriir la-taliyahaaga haddii aad xiiseyneyso liistada macallimiinta, khidmooyinka ku saleysan lacagta.


Su'aalaha badanaa la isweydiiyo

Waxqabadka Ardayda


Barnaamijyada Gaarka ah

Guji badhan kasta si aad waxbadan uga ogaato barnaamijyada gaarka ah ee Dugsiga Sare ee Minnetonka! Waa fikrad fiican inaad la soo xiriirto lataliyahaaga ku saabsan barnaamijyada kugu habboon adiga kugu habboon.

AP


IB


Daraasadaha Caalamiga ah


Baadhitaanka Minnetonka


U horseed mashruuca


Tonka Online


VANTAGE