Barashada iyo Barashada

Xaqiijinta in dhammaan ardaydu ay hiigsadaan oo ay raacaan hammigooda sare waxay u baahan tahay macalimiin ku dhiirigaliya ilmo kasta hami uu u qabo in uu sareeyo kalsooni iyo rajo, manhaj u ogolaanaya doorasho iyo dabacsanaan, iyo nidaam waxbarasho oo taageeraya arday kasta si guul leh u dhamaystiraya qorshaha waxbarashada shakhsi ahaaneed.

Gudaha Dugsiga Degmada Minnetonka, waxaanu hadda fulinaynaa qorshayaal hawleed istiraatijiyad ah oo diiradda saaraya kala soocida waxbarashada, shakhsiyaynta waxbarashada ardayda, ka faa'iidaysiga tignoolajiyada si kor loogu qaado guusha ardayga, iyo hubinta hababka ugu fiican ee wax dhigista iyo qiimaynta fasal kasta. Macalimiintayada iyo qoysaskeena waxay ardaydeena ka filayaan rajooyin sare, ardaydeenana waxay u soo baxaan tartanka.

Waxqabadka qiimaynta ayaa muujinaya ardaydeenu inay si aad u wanaagsan u gutaan. Waxaan kugu martiqaadaynaa inaad barato manhajkeena iyo barnaamijyada iyo adeegyada kale ee taageera waxbarida iyo barashada dugsiyadeena. Haddii aad hayso su'aalo ama talooyin, waan soo dhawaynaynaa ra'yi-celintaada.

Qaybtan

Heerarka Waxbarashada

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay u hoggaansamaan heerarka tacliimeed ee ay soo saartay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE).

Eeg Heerarka Waxbarashada MDE


Nala soo xiriir

Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno