Dadka waaweyn

Barnaamijyada dadka waaweyn ee Waxbarashada Beesha Minnetonka, waxaan ku dadaalnaa inaan siino fasallo iyo adeegyo tayo sare leh dadka waaweyn ee Minnetonka iyo beelaha ku xeeran. Hadafkayagu waa inaan siino fursadaha dadka oo dhan si ay u sahamiyaan danahooda, u raadiyaan rabitaankooda, horumariyaan kartidooda, oo ay u dhisaan xiriirka xubnaha kale ee bulshada.

koox ka mid ah dadka waaweyn ee fasalka watercolor

XIISAYNAYA WAXBARIDDA?

Macalimiinta danaynaya inay wax ku baraan Barnaamijyada Dadka Waaweyn ee MCE waa inay buuxiyaan Foomka Soo jeedinta Fasalka onlaynka ah.

Foomka Soo jeedinta Fasalka