Warbaahinta

Sahamiyeyaashu hadda waa shaqaaleysiinayaan

Sahmiyayaal, Dugsiyada Minnetonka ka hor iyo barnaamijka daryeelka dugsiga ka dib ayaa hadda shaqaaleysiiya.
Fursadaha wakhti-dhiman (laba maalmood ama ka badan todobaadkii) ee dhammaan dugsiyada hoose ee Minnetonka.

Halkan ka codso

Boosaska Dhallinta

  • Ardayda dugsiga sare ee bilaabaya da'da 15 way codsan karaan
  • Qiimaha mushaharka ardaydu waxa uu ka bilaabmaa $11 – 16+ waxa uu ka bilaabmaa $13

Booska dadka waaweyn

  • Caawinta barnaamijka (HS diblooma ama wax u dhigma) waxay ka bilaabataa $17
  • Hogaamiyaha Barnaamijka (2080 saacadood oo ah waayo-aragnimada daryeelka da'da dugsiga ama laba sano oo waxbarasho sare) wuxuu ka bilaabmaa $19
  • Kaaliyeyaasha Dhaqanka (HS Diploma ama wax u dhigma) waxay ka bilowdaan $19.50
  • Kaaliyaha Kormeeraha Goobta (shahaadada 4 sano) waxay ka bilaabataa $21
  • Kormeeraha goobta (shahaadada 4 sano) waxay ka bilaabataa $24