Sahamiyayaasha Xagaaga

*Diiwaan gelinta waxaa lagu aqbalay meel banaan.
 
Sahamiyayaasha Xagaaga waa dabacsanaan, barnaamij xanaano caruur oo maalin-buuxa ah oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 33 bilood (3 Sebtembar 1, 2024) ilaa fasalka 5. Soo bandhigaya noocyo kala duwan oo waxqabadyo madadaalo gudaha iyo dibadda ah, barnaamijka Xagaaga Explorers Minnetonka wuxuu hubinayaa in ilmahaagu heli doono madadaalo. , xagaaga firfircoon. Inta lagu jiro xagaaga, carruurtu waxay ka qaybqaadan doonaan hawlo kala duwan oo kala duwan sida fanka, muusiga, mashaariicda sayniska, ciyaaraha, qorista, akhriska, farsamada gacanta, ciyaarta bannaanka, kombayutarada, ku celcelinta xirfadaha bulshada, wakhtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha ah iyo wax ka badan! Waxa jira isku dheelli tirnaan ikhtiyaari hawleed oo ay ku jiraan koox yar iyo doorashooyin shaqsiyeed.
 
Sahamiyayaasha Xagaaga waxa la qaban doona Isniin-Jimco, 6:30 subaxnimo-6 galabnimo, Juun 17 illaa Agoosto 23 (Sahamiyeyaasha waxa la xidhi doonaa Arbacada, Juun 19, Khamiis, Luulyo 4 & Agoosto 26-Sebtember 2) . Waxa jira $50 khidmad diiwaangelinta ah oo aan la soo celin karin wakhtiga diiwaangelinta. Diiwaangelinta waxaa lagu aqbali doonaa si ku saleysan boos bannaan.
 

Xogta Muhiimka ah ee Sahamiyeyaasha Yaryar:

  • Da'da 33 bilood (3 Sebtembar 1, 2024) -4 jir. Ardayda da'doodu tahay 4 sano waa inay noqdaan kuwo loo tababaray musqulaha
  • Lagu Qabtay Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
  • 2 maalmood/toddobaadkii ugu yaraan diiwaangelinta

K-5 Sahamiyayaasha Macluumaadka Muhiimka ah:

  • Gelida fasalada K-5
  • Xagaaga 2024 Goobaha: Excelsior, Groveland & Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
  • 15 maalmood ee ugu yar ee diiwaangelinta
  • Hoos ka eeg jadwalka isbeddelka waqtiga kama dambaysta ah

Su'aalaha Diiwaangelinta 2024

Su'aalaha Lacag-bixinta

Su'aalaha Barnaamijka

Koox ka mid ah ardayda Explorers ee maktabadda