Shaqaalaha Bulshada

Shaqaalaha bulshada ee Minnetonka Middle School East wuxuu mas'uul ka yahay ardayda leh qorshe waxbarasho shaqsiyeed. Masuuliyadaha kale waxaa ka mid ah:

  • Isuduwaha Barnaamijka Barnaamijka Maskaxda ee MHS
  • Isgaarsiinta iyo la tashiga shaqaalaha iyo waalidiinta oo ku saabsan baahida ardayga shaqsiyeed
  • Wax ka qabashada dhibaatada
  • Khabiirka taageerada ardayda
  • Wadahadal iyo wadatashi shaqaalaha iyo waalidiinta oo ku saabsan baahida shaqsiyeed

Abaalmarinta Abaalmarinta akadeemiyadeed ee Madaxweynaha

Wax dheeri ah baro


Xiriiryada

Katie Klemme
MME Shaqaalaha Bulshada
katie.klemme@minnetonkaschools.org
952-401-5200

Bob Goodale
Shaqaalaha wacyigalinta dhalinyarada
bob.goodale@minnetonkaschools.org