Shaqaalaha Bulshada

Adeegaha bulshada ee Minnetonka Middle School East ayaa mas'uul ka ah ardayda leh qorshe waxbarasho shaqsiyeed. Xilalka kale waxaa ka mid ah:

  • Isku-dubbaridka Barnaamijka La-talinta Peer ee MHS
  • Xidhiidhka iyo la-talinta shaqaalaha iyo waalidiinta ee ku saabsan baahiyaha ardayga
  • Faragelinta qalalaasaha
  • Khabiirka taageerada ardayga
  • Xidhiidhka iyo la tashiga shaqaalaha iyo waalidiinta ee khuseeya baahiyaha gaarka ah

Ardayda Groveland waxay Helaan Abaalmarino.

Wax dheeri ah baro


Xiriirada

Kara Espinosa
Shaqaalaha Bulshada ee MME
kara.espinosa@minnetonkaschools.org
952-401-5200

Bob Goodale
Shaqaalaha Wacyigelinta Dhallinyarada
bob.goodale@minnetonkaschools.org