Shaqaalaha Bulshada

Shaqaalaha bulshada ee Minnetonka Middle School East wuxuu mas'uul ka yahay ardayda qorshe shaqsiyadeed ee waxbarashada. Xilalka kale waxaa ka mid ah:

  • Isuduwaha Barnaamijka MHS Peer Mentor
  • Wadahadal iyo latashi lala yeesho shaqaalaha iyo waalidiinta kuna saabsan shaqsiyaadka baahida ardayga
  • Wax ka qabashada dhibaatooyinka
  • Khabiirka taakulaynta ardayda
  • Wadahadal iyo latashi lala yeesho shaqaalaha iyo waalidiinta kuna saabsan baahiyaha shaqsiyeed

Ardayda Groveland waxay Helaan Abaalmarino.

Wax dheeri ah baro


Xiriirada

Katie Klemme
MME Shaqaalaha Bulshada
katie.klemme@minnetonkaschools.org
952-401-5200

Bob Goodale
Shaqaalaha Gaarsiinta Dhalinyarada
bob.goodale@minnetonkaschools.org