Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore (ECFE)

Nagu soo biir! Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino adiga iyo carruurtaada koraan!

Ku soo dhawoow Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore (ECFE) halkaas oo aad ka sahamin karto khibrado cusub, kula kulmi karto qoysaska kale, ku koraan oo aad wax la barataan ilmahaaga. ECFE waxay u adeegtaa dhammaan qoysaska ku nool Dugsiga Degmada Minnetonka ee leh carruur da'doodu u dhaxayso ilaa kindergarten.

Waxaan fahamsanahay muhiimada ay u leeyihiin sanadaha hore ee koritaanka ilmaha

Isla markaaba dhalashada, waxaad qaabaysaa korriinka ilmahaaga oo waxaad dejisaa marxaladda waxbarashada iyo koritaanka mustaqbalka. Taasi waa sababta aan u bixino fasallo kala duwan oo ku siinaya macluumaad, dhiirigelin iyo taageero adiga iyo carruurtaada. Ka dib oo dhan, waxaad tahay macalinka koowaad iyo kan ugu muhiimsan ilmahaaga!

Jadwalka fasalka

Fasalada waxa ay ku kulmaan todobaadkii hal mar Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka waxaana ku jira ciyaarta waalidka iyo ilmaha oo diirada lagu saarayo barashada korriinka iyo doodaha uu hogaamiyo baruhu. Inta lagu jiro fasalka caadiga ah, waalidiintu waxay waqti la qaataan caruurtooda, ka dibna waxay u guuraan qol u dhow dood uu hogaaminayo macalin waalid oo shati haysta. Fasalkayaga Oh Baby waxa ka mid ah dood uu hogaamiyo macalin; si kastaba ha ahaatee, waalidiinta iyo carruurtu waxay joogaan hal qol fasalka oo dhan.

Khibrad leh, Macalimiin shati haysta

Dhammaan fasaladayada ECFE waxaa hogaaminaya macalimiin khibrad leh, shati haysta kuwaas oo ka caawiya caruurtu inay ogaadaan oo ay wax ka bartaan aduunka ku hareeraysan waxqabadyo iyo ciyaaro - iyaga oo isticmaalaya farshaxanka, sayniska, dhaqdhaqaaqa, ciyaaraha iyo sheekooyinka. Macallimiintayadu waxay abuuraan jawi waxbarasho oo badbaado leh oo ammaan ah halkaas oo carruurtu ku koraan oo waalidiintu helaan macluumaad, saaxiibtinimo iyo taageero.

Minnetonka ECFE, waxaa naga go'an inaan ku habooneyno baahiyaha qoysaska oo dhan. Waxaan bixinaa xiisado maalin iyo habeenba ah si aan ugu dhigno jadwalka guriga iyo waalidka shaqeeya, awoowayaasha iyo daryeelayaasha. ECFE, adiga, ilmahaaga iyo qoyskaaga ayaa isla koraan.