Macluumaadka Heerka

dhallaanka fasalka ECFE

Daryeelku wuxuu diyaar u yahay walaalaha inta lagu jiro xiisadaha badankood halka waalidiintu ay fasal la qaadanayaan ilmo kale. Shaqaale xirfadleyaal ah oo tababaran ayaa siinaya jawi diiran oo saaxiibtinimo leh walaalaha, da'doodu tahay saddex bilood ilaa shan sano.