Adeegyada Dugsiga Dhexe

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay u heellan yihiin inay daboolaan baahiyaha waxbarasho ee gaarka ah ee arday kasta.

Waxbarashada Sare waxay siisaa barnaamijyada iyo adeegyada soo socda ardayda iyo macalimiinta dugsiga dhexe.


Xiriir

Diane Rundquist
Agaasimaha Waxbarashada Sare
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

MME: Aan wada hadalno

MMW: Aan wada hadalno

HAWLAHA tacliinta

Dugsiyada dhexe ee Minnetonka waxay sida caadiga ah bixiyaan waxqabadyo tacliimeed oo dhowr ah oo ay ku jiraan:

  • Ururka Xisaabta Qaaradda
  • Male awaalka
  • Makiinada Aqoonta
  • Naadiga Xisaabta
  • Naadiga Minecraft
  • Sayniska Olympiad
  • Kooxda Hadalka

Ka hubi boggaga dugsiga dhexe liiska hadda ee waxqabadyada kobcinta.