Adeegyada Dugsiga Dhexe

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxaa ka go'an inay la kulmaan waxyaabaha gaarka ah, baahiyaha waxbarasho ee shaqsiyeed ee arday walba.

Waxbarashada Sare waxay siisaa barnaamijyadan soo socda iyo adeegyadda ardayda dugsiga dhexe iyo macallimiinta.


Xiriir

Diane Rundquist
Maamulaha Waxbarashada Sare
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


Ku gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab ka hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya Aan Ka Hadalno.

MME: Aan wada hadalno

MMW: Aan wada hadalno

WAXBARASHADA Tacliinta

Dugsiyada dhexe ee Minnetonka waxay sida caadiga ah bixiyaan dhowr howlo waxbarasho oo ay ku jiraan:

  • Xisaabtanka Xuddunta Qaaradda
  • Goobta ImagiNation
  • Bowl Aqoonta
  • Naadiga Xisaabta
  • Naadiga Minecraft
  • Sayniska Olympiad
  • Kooxda Hadalka

Ka hubi bogagga shabakadda dugsiga dhexe liistada hadda ee nashaadyada kobcinta.