Adeegyada Dugsiga Dhexe

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay u heellan yihiin inay buuxiyaan baahiyaha aqooneed ee gaarka ah ee arday kasta.

Tacliinta Sare waxay u fidisaa barnaamijyada iyo adeegyada soo socda ardayda dugsiga dhexe iyo macalimiinta.


Xiriir

Diane Rundquist
Agaasimaha Tacliinta Sare
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah oo aad ku hesho jawaab hal maalin ganacsi gudaheeda adoo maraya Aynu Wadahadalno

MME: Aan wada hadalno

MMW: Aan Wadahadalno

WAXQABADKA TACLIINTA

Dugsiyada dhexe ee Minnetonka waxay caadi ahaan bixiyaan waxqabadyo tacliimeed dhowr ah oo ay ka mid yihiin:

  • Horyaallada Xisaabta Qaaradaha
  • Goobaha ImagiNation
  • Weelka Aqoonta
  • Naadiga Xisaabta
  • Naadiga Minecraft
  • Sayniska Olympiad
  • Kooxda Hadalka

Ka hubi boggaga dugsiga dhexe liistada hadda jirta ee waxqabadyada kobcinta.