Adeegyada Dugsiga Dhexe

Minnetonka Public Schools is dedicated to meeting the unique, individual academic needs of each student.

Advanced Learning offers the following programs and services to middle school students and teachers.


Xiriir

Diane Rundquist
Director of Advanced Learning
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


Ku soo gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab ka hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya Aan Ka Hadalno.

MME: Let's Talk

MMW: Let's Talk

Academic ACTIVITIES

Minnetonka middle schools typically offer several academic activities including:

  • Continental Math League
  • Destination ImagiNation
  • Bowl Aqoonta
  • Math Club
  • Minecraft Club
  • Sayniska Olympiad
  • Kooxda Hadalka

Check the middle school webpages for a current list of enrichment activities.