Caawinta Shaqaalaha

Iskuulka Minnetonka

Caawinta adiga iyo reerkaagaba inaad la kulantaan caqabadaha nolosha, Barnaamijkeena Caawinta Shaqada (EAP) wuxuu siiyaa shaqaalaha iyo xubnaha qoyskooda inay helaan adeegyo latalin xirfadeed 24 saac maalintii, toddobo maalmood usbuucii oo loo maro VITAL WorkLife .

Caawinaad xirfadeed oo qarsoodi ah oo qarsoodi ah ayaa la heli karaa adoo wacaya 1-800-383-1908 .

Wax alla wixii dhib ah ee idinka horyimaada adiga ama xubnaha qoyskaaga, VITAL WorkLife Solutions ayaa kaa caawin kara:

  • Xallinta arrimaha guurka iyo xiriirka
  • Ka yaree niyad-jabka, walbahaarka, iyo welwelka
  • Xalli waalidnimada iyo welwelka ilmaha
  • Ka soo kabso daroogada iyo aalkolada
  • La tacaal xanaaq, murugo, iyo lumis
  • Ka gudub dhibaatooyinka sharci iyo dhaqaale
  • Joojiya khilaafyada shaqaalaha
  • Abuur qorshe loogu talagalay guusha waxbarasho

Shaqaalaha Minnetonka waxaa laga yaabaa inay marin uhelaan macluumaadka VITAL WorkLife websaydhka Single Sign-ka ama wac 1-800-383-1908.

  • Magaca isticmaale: Minnetonka
  • Furaha: xubin

Fadlan kala xiriir Robyn Klinker oo ku jira Kheyraadka Aadanaha taleefanka 952-401-5016 haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid adeeggan.

Logoga Muhiimka ah ee Ganacsiga (EAP)

Xiriir

800-383-1908
VITALWorkLife.com

Soo dejiso Buugga