Caawinta Shaqaalaha

Dugsiga Degmada Minnetonka

Annaga oo idinka caawinayna adiga iyo qoyskaaga inaad la kulantaan caqabadaha nolosha, Barnaamijka Caawinta Shaqaallaha (EAP) wuxuu siiya shaqaalaha iyo xubnaha qoyskooda inay helaan adeegyo la-talin xirfadeed 24 saacadood maalintii, toddobada maalmood ee usbuuca iyada oo loo marayo VITAL WorkLife .

Taageeradan xirfadeed ee bilaashka ah iyo sirta ah waxaa lagu heli karaa adigoo wacaya 1-800-383-1908 .

Si kasta oo arrintu tahay adiga iyo xubnaha qoyskaaga, VITAL WorkLife Solutions ayaa ku caawin kara:

 • 50 siyaabood oo loo isticmaalo EAP-gaaga
 • Xallinta arrimaha guurka iyo xiriirka
 • Iska ilaali niyad-jabka, walbahaarka, iyo walaaca
 • Xalli waalidnimada iyo welwelka ubadka
 • Ka bogsashada maandooriyaha iyo khamriga
 • La qabso cadhada, murugada, iyo khasaaraha
 • Ka gudub dhibaatooyinka sharciga iyo dhaqaalaha
 • In meesha laga saaro khilaafyada shaqaalaha
 • U samee qorshe guul waxbarasho

Shaqaalaha Minnetonka waxa laga yaabaa inay ka helaan ilaha shabakadda ee VITAL WorkLife iyagoo u maraya Single Sign-on ama wac 1-800-383-1908.

 • Magaca isticmaalaha: Minnetonka
 • Furaha: xubin

Fadlan kala xidhiidh Robyn Klinker xagga Khayraadka Aadanaha 952-401-5016 haddii aad wax su'aalo ah ka qabto adeeggan.