Shahaadooyinka Labada Luuqadood iyo Shahaadada Aqoonta

COVID-19 Cusboonaysiin

Waaxda Waxbarshada Minnesota waxay bixisay casriyeyn ku saabsan gaaritaanka shahaadooyinka Labada Luuqadood ee Minnesota iyo Labada Luqadood. Fadlan la soco farriimaha soo socda ee la xiriira AP, IB, iyo STAMP Exams:

Tijaabada AP
Iyada oo ay ugu wacan tahay qaybaha imtixaanka si weyn wax looga badalay ee lagu maamulay jawi furan, natiijooyinka imtixaanada 2019-20 AP looma aqbali karo inay fuliyaan waxkastoo looga baahan yahay Seal Labaad ama Labada Luqadood waqtigan.

Imtixaanada IB
Imtixaanada IB ayaa la joojiyay sanad dugsiyeedka 2019-20, sidaa darteedna, imtixaanka luqadaha ee loo yaqaan "IB" Imtixaanada luqada IB-ga looma xisaabin doono calaamadaha Luuqadaha Laba-luqadeedka Minnesota ama Maadooyinka Luqadaha-badan.

Tijaabada STAMP 4S
Dhammaan imtixaannada STAMP 4S waxaa la qabtay ka hor xiritaanka dugsiga waxaana lagu tirin doonaa shahaadada labada luqadood ee Minnesota ama Labada luqadood. Cusboonaysiinta ayaa loo sameeyay Skyward oo ku saabsan heerka Seal ee ardayda ee hada.

Ku Saabsan Xirmooyinka Laba Luuqadood iyo Shahaadada Aqoonta

Shahaadada Aqoonta Luqadda Adduunka ee Minnesota iyo Shaabadaha Laba-luqadeed iyo Luqadaha-badan waxaa loo sameeyay aqoonsi rasmi ah oo ay gobolka Minnesota ka heshay aqoon-kororsi luqadda ah oo aan Ingiriisiga ahayn. Shahaadada ayaa la bixin karaa sida ugu dhakhsaha badan ee ardaygu muujiyo aqoon hoose ee Dhex-dhexaadka-Hoose; hase yeeshe, shaabadaha waxaa lagu bixiyaa oo keliya markay qalinjabiyaan dugsiga sare. Xirmooyinka waxaa lagu darayaa qoraalka transcript ee qof walba oo ka qalin jabiya dugsiga sare oo buuxiyo shuruudaha.

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay si taxaddar leh ula socdaan natiijooyinka imtixaanka aqoonta ardayda si loo hubiyo in ardaydu helaan tilmaanta ku habboon.

Sharci dejinta

  • Juun 2015 — Shaxda Labada Luqadood ee Minnesota iyo Labada Luqadood ayaa la sharciyey.
  • 2009 — Shahaadada Aqoonta Luqadda Adduunka ee Minnesota waxaa loo sameeyay aqoonsi rasmi ah oo ay ka heshay gobolka Minnesota.

Maxaa Sealsadayaasha loo Abaal mariyey

  • Imtixaanka Laba-luqadeedka ayaa lagu bixiyaa aqoonta luqad kale marka lagu daro Ingiriisiga.
  • Seal Afafka badan ayaa lagu bixiyaa aqoonta laba luqadood ama in kabadan oo ah Ingiriisiga.

Aqoonsiga iyo Shahaadada ama Heerarka Shaabadada

Heerka shaabad kasta waxaa lagu qeexay iyadoo loo eegayo Golaha Mareykanka ee Tilmaamaha Barista Afafka Dibadda (ACTFL) Tilmaamaha Aqoonta.

  • Marka loo eego Waaxda Waxbarshada Minnesota - Ardayda Fasalka 9 -12 ee hada waa inay kasbadaan dhibcaha 'STAMP' ee ku taxan jadwalka hoose mid kastoo afarta hoose ee STAMP ah (akhriska, qorista, dhageysiga, iyo hadalka).

 

Aqoonta ACTFL
Heerarka
(STAMP imtixaan)

Imtixaanada Luuqada AP

Dibloomada IB

 

Luuqada MN aduunka
Shahaadada Aqoonta

Dhex-dhexaad hoose
(STAMP dhibco 4)
Dhex-dhexaad hoose
(AP dhibcaha 3)
Dhex-dhexaad hoose
(Dhibcaha IB 3 ee imtixaanka SL)
Saamiga Labada luqadood ee Minnesota Dhexdhexaad Sare
(STAMP score 6)
Dhexdhexaad Sare
(AP dhibcaha 4)

Dhexdhexaad Sare
(Dhibcaha IB 4 ama 5 imtixaanka SL)

Shaabadada Laba-luqadeed ee Minnesota Advanced Low
(STAMP score 7)
Advanced Low
(AP dhibic 5)
Advanced Low
(Dhibcaha IB 4 ama ka badan imtixaanka HL)

(Dhibcaha IB ee 6 ama 7 imtixaanka SL)

Markii Abaalmarin la Bixiyo

Xirmooyinka shahaadooyinka waxaa lagu bixiyaa markay qalinjabiyaan dugsiga sare iyadoo la adeegsanayo dhibco muteystay fasalada 9 -12 . Kharashka Degmada, ardayda waxay ku sii wadan karaan qaadashada Imtixaanka STAMP sanad walbo ilaa ay ka gaarayaan heerka shahaadiga ee buuxiya himilooyinkooda.

 

 

Heerarka Aqoonta ACTFL (imtixaanka STAMP)

 

 

Imtixaanada Luuqada AP

Dibloomada IB

 

Fasalka 9aad

Dhexdhexaad Sare
(Dhibcaha STAMP 6 - Dahab)

Advanced Low
(STAMP score 7 - Platinum)

Dhexdhexaad Sare
(AP dhibcaha 4 - Dahab)

Advanced Low
(AP dhibic 5 - Platinum)

Luuqada MN aduunka
Shahaadada Aqoonta
u-qalmitaanka oo keliya

Fasalka 10aad

Dhexdhexaad Sare
(Dhibcaha STAMP 6 - Dahab)

Advanced Low
(STAMP score 7 - Platinum)

Dhexdhexaad Sare
(AP dhibcaha 4 - Dahab)

Advanced Low
(AP dhibic 5 - Platinum)

N / A

Fasalka 11aad

Dhexdhexaad Sare
(Dhibcaha STAMP 6 - Dahab)

Advanced Low
(STAMP score 7 - Platinum)

Dhexdhexaad Sare
(AP dhibcaha 4 - Dahab)

Advanced Low
(AP dhibic 5 - Platinum)

Dhexdhexaad Sare
(Dhibcaha IB 4 ama 5 imtixaanka SL - Dahab)

Advanced Low
(Dhibcaha IB ee 6 ama 7 imtixaanka SL - Platinum)

Fasalka 12aad

Dhexdhexaad Sare
(Dhibcaha STAMP 6 - Dahab)

Advanced Low
(STAMP score 7 - Platinum)

Dhexdhexaad Sare
(AP dhibcaha 4 - Dahab)

Advanced Low
(AP dhibic 5 - Platinum)

Dhexdhexaad Sare
(Dhibcaha IB 4 ama 5 imtixaanka SL - Dahab)

Advanced Low
(Dhibcaha IB ee 6 ama 7 imtixaanka SL - Platinum)

Advanced Low
(Dhibcaha IB 4 ama ka badan imtixaanka HL - Platinum)

Sidee Sealsada loo Abaal mariyey

Degmooyinka iskuulku waxay ku daraan shaabadda ku habboon galka qoraalka qof kasta oo ka qalin jabiyay dugsiga sare ee buuxiyey shuruudaha. MDE waxay bixisaa foom ay adeegsadaan degmo dugsiyeedka si ay u codsadaan shaabad u ah qoraalada ardayga iyo dibloomada.

Qiimeynta Luqadaha badan

Intaas waxaa sii dheer, ardayda Isbaanishka iyo Shiinaha ee Immersion-ka ee MHS ee doorta inay bartaan luqad saddexaad ayaa sidoo kale qaadan kara qiimeyn luuqaddaas ah si ay ugu qalantaa Shaabadada Luuqadaha Badan ee Gobolka Minnesota.

Shuruudo Dheeraad ah

Ardaydu sidoo kale waa inay:

  1. Ku qanacsanaanta dhammaystirka dhammaan buundooyinka fanka luqadda Ingiriisiga; iyo
  2. Muuji sida ugu wanaagsan ee heerarka aqoonta Ingiriisiga Minnesota.

Dhibcaha Kuliyada

Markii la diiwaangelinayo iyo codsashada ardayda, Kulliyadaha Gobolka iyo Jaamacadaha Gobolka Minnesota (MnSCU) waxay ku abaalmariyaan saddex semester buundada kuliyada shaabad dahab ama laba luqadood iyo afar xilli dugsiyeed oo kulleejada ah ee maadada Platinum ama laba luqadood.

Eeg liiska kulliyadaha MnSCU iyo jaamacadaha .

Fiiro gaar ah : Jaamacadda Minnesota ma ahan dugsi MnSCU ah. Kuliyadda Farshaxanka ee Jaamacadda Minnesota waxay leedahay nidaam u gaar ah oo lagu bixiyo abaalmarinta ardayda leh xirfadaha luqadda.

Su'aalaha Ku Saabsan Buundooyinka Kuliyada

Aqoonsiga heerka gobolka ee aqoonta luqadeed ee adduunka iyo dhibcaha kuliyada waa wax cusub oo qof walbana aqoon uma yeelan doono weli. Haddii aad ku adkaato helitaanka dhibcaha, fadlan la xiriir:

Calaamadaha Luqadda Adduunka

Xiriir

Haddii aad su'aalo ka qabtid helitaanka shahaadada ama heerarka shaabadda, waxaad la xiriiri kartaa macallinka cunuggaaga ama Dr. Matt Rega, Agaasimaha Qiimeynta matt.rega@minnetonkaschools.org