Shaabadeynta Labada Luuqadood iyo Shahaadada Aqoonta

Cusboonaysiinta COVID-19

Waaxda Waxbarashada ee Minnesota ayaa bixisay war cusub oo ku saabsan sida loo heli karo Seals-ka Laba-luqadlaha iyo Luuqadaha badan ee Minnesota. Fadlan la soco fariimaha soo socda ee khuseeya imtixaanada AP, IB, iyo STAMP:

Imtixaanada AP
Sababo la xiriira qaybaha imtixaanka si weyn wax looga beddelay oo lagu maamulay jawi-buug-furan, natiijooyinka imtixaannada 2019-20 AP LAGUMA Aqbalo si loo buuxiyo wax shuruudo ah oo loogu talagalay Shaabadda Laba-luqadlaha ama Luqadaha badan.

Imtixaanada IB
Imtixaannada IB waa la joojiyay sannad dugsiyeedka 2019-20, sidaas darteed, imtixaannada luqadda 2019-20 laguma xisaabin doono Minnesota Seals Laba-luqad ama Multilingual.

Ku saabsan Shaabadda Labada Luuqadood iyo Shahaadada Aqoonta

Shahaadada Aqoonta Luqadda Adduunka ee Minnesota iyo Shaabadadaha Laba-luqadlaha ah iyo Luuqadaha badan ayaa loo sameeyay aqoonsi rasmi ah oo uu siiyay gobolka Minnesota ee aqoonta luqadda marka lagu daro Ingiriisiga. Shahaadada waxaa la siin karaa isla marka ardaygu muujiyo aqoonta Dhex-dhexaadka ah; si kastaba ha ahaatee, shaabadihii waxa kaliya oo la bixiyaa marka dugsiga sare la dhammeeyo. Shaabaduhu waxa lagu daraa qoraalka qoraalka mid kasta oo ka qalin jabiyay dugsiga sare ee buuxiya shuruudaha.

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay si taxadar leh ula socdaan natiijooyinka imtixaanka aqoonta ardayga si loo hubiyo in ardaydu helaan magacaabista ku habboon.

Sharci

  • Juun 2015—Seals-ka Labada Luuqadood iyo Luuqadaha badan ee Minnesota ayaa la sharciyeeyay.
  • 2009— Shahaadada Aqoonta Luuqada Adduunka ee Minnesota waxaa loo sameeyay aqoonsi rasmi ah oo uu siiyay gobolka Minnesota.

Waa maxay sababta Seals-ka loo bixiyo

  • Shaabadda Laba-luqadlaha ah waxaa lagu abaalmariyay aqoonta luqad kale oo ay dheer tahay Ingiriisiga.
  • Shaabadda Luqadaha Badan waxaa lagu abaalmariyey aqoonta laba luqadood ama ka badan marka lagu daro Ingiriisiga.

Aqoonsiga iyo Shahaadooyinka ama Heerarka Seal

Heerka shaabad kasta waxaa lagu qeexay sida uu qabo Golaha Ameerika ee Barista Luuqadaha Shisheeye (ACTFL) Tilmaamaha Aqoonta.

Heerka Guusha

Aqoonta ACTFL
Heerarka (imtixaanka STAMP)

Imtixaanada Luuqadda AP

Dibloomada IB

Shahaadada Aqoonta Luuqadda Adduunka ee MN

Dhexdhexaad Hoose
(dhibcaha STAMP 4 )

Dhexdhexaad Hoose
(AP dhibcaha 3 )

Dhexdhexaad Hoose
( Koorsooyinka Luuqadda A : IB dhibcaha 2 ee imtixaanka SL; IB dhibcaha 2 ee imtixaanka HL)

( Koorsooyinka luqadda B : IB buundada 3 ee imtixaanka SL; IB dhibcaha 2 ee imtixaanka HL)

Shaabadda Dahabka ee Labada Luuqadood ee Minnesota

Dhexe Sare
( Dhibcaha STAMP 6 )

Dhexe Sare
(AP buundada 4 )

Dhexe Sare
( Koorsooyinka Luuqadda A : Dhibcaha IB 3 ee imtixaanka SL; IB dhibcaha 3 ee imtixaanka HL)

( Koorsooyinka luqadda B : IB dhibcaha 4 ee imtixaanka SL; IB dhibcaha 3 ama 4 ee imtixaanka HL)

Shaabadda Platinum ee Labada Luuqad ee Minnesota

Hormar Hoose
( Dhibcaha STAMP 7 )

Hormar Hoose
(AP buundada 5 )

Hormar Hoose
( Koorsooyinka Luuqadda A : buundada IB 4 ama ka badan ee imtixaanka SL; buundada IB 4 ama ka sare ee imtixaanka HL)

( Koorsooyinka luqadda B : buundada IB 5 ama ka badan ee imtixaanka SL; buundada IB 5 ama ka sare ee imtixaanka HL)

Marka Abaalmarinada la bixiyo

Shahaadooyinka waxaa lagu abaalmariyaa qalin-jabinta dugsiga sare iyadoo la isticmaalayo buundooyinka u qalma ee fasallada 9-12. Kharashka degmada, ardaydu way sii wadan karaan inay qaataan Imtixaanka STAMP sannad kasta ilaa ay ka helayaan heerka shaabadaysan ee buuxinaya filashooyinka. Imtixaanka STAMP, ardaydu waa inay kasbadaan buundooyinka u qalmida ee ku taxan shaxda hoose ee MID KASTA oo ka mid ah afarta qaybood ee imtixaanka (Akhrinta, Qorista, Dhageysiga, iyo Hadalka).

Heerka Fasalka

Heerarka Aqoonta ACTFL (imtixaanka STAMP)

Imtixaanada Luuqadda AP

Dibloomada IB

Fasalka 9

N/A

Dhexda Dhexe
(AP score 3 - Shahaadada Aqoonta Luqadda Adduunka )

Dhexe Sare
(AP buundada 4 - Shaabadda Labada Luuqadood ee Dahab ah )

Hormar Hoose
(AP buundada 5 - Platinum Laba-luqadlaha ah )  

N/A

Fasalka 10

Dhexdhexaad Hoose
( Dhibcaha STAMP 4 - Shahaadada Aqoonta Luuqadda Adduunka )

Dhexe Sare
(dhibcaha STAMP 6 - Shaabadda Labada Luuqadood ee Dahab ah )

Hormar Hoose
( Dhibcaha STAMP 7 - Platinum Labada Luuqadood

Dhexda Dhexe
(AP score 3 - Shahaadada Aqoonta Luqadda Adduunka )

Dhexe Sare
(AP buundada 4 - Shaabadda Labada Luuqadood ee Dahab ah )

Hormar Hoose
(AP buundada 5 - Platinum Laba-luqadlaha ah )

N/A

Fasalka 11

Dhexdhexaad Hoose
( Dhibcaha STAMP 4 - Shahaadada Aqoonta Luuqadda Adduunka )

Dhexe Sare
(dhibcaha STAMP 6 - Shaabadda Labada Luuqadood ee Dahab ah )

Hormar Hoose
( Dhibcaha STAMP 7 - Platinum Labada Luuqadood

Dhexda Dhexe
(AP score 3 - Shahaadada Aqoonta Luqadda Adduunka )

Dhexe Sare
(AP buundada 4 - Shaabadda Labada Luuqadood ee Dahab ah )

Hormar Hoose
(AP buundada 5 - Platinum Laba-luqadlaha ah )

Dhexdhexaad Hoose
(IB dhibcaha 2 ee Imtixaanka Luqadda A SL , buundada 2 ee imtixaanka Luqadda A HL , buundada 3 imtixaanka Luuqadda SL ama dhibcaha 2 ee imtixaanka Luuqadda B HL - Shahaadada Aqoonta Luqadda Adduunka)

Dhexe Sare
(IB dhibcaha 3 ee Imtixaanka Luqadda A SL , buundada 3 ee imtixaanka Luqadda A HL , buundada 4 ee imtixaanka Luqadda B SL ama dhibcaha 3 ama 4 ee imtixaanka Luqadda B HL - Dahab Laba luqod

Hormar Hoose
(IB dhibcaha 4 ama ka badan ee imtixaanka Luqadda A SL , buundada 4 ama ka badan ee imtixaanka Luqadda A HL , buundada 5 ama ka badan imtixaanka Luqadda B SL , buundooyinka 5 ama ka sareeya imtixaanka Luqadda B HL - Platinum Laba-lingual Seal )

Fasalka 12

Dhexdhexaad Hoose
( Dhibcaha STAMP 4 - Shahaadada Aqoonta Luuqadda Adduunka )

Dhexe Sare
(dhibcaha STAMP 6 - Shaabadda Labada Luuqadood ee Dahab ah )

Hormar Hoose
( Dhibcaha STAMP 7 - Platinum Labada Luuqadood

Dhexda Dhexe
(AP score 3 - Shahaadada Aqoonta Luqadda Adduunka )

Dhexe Sare
(AP buundada 4 - Shaabadda Labada Luuqadood ee Dahab ah )

Hormar Hoose
(AP buundada 5 - Platinum Laba-luqadlaha ah )

Dhexdhexaad Hoose
(IB dhibcaha 2 ee imtixaanka Luqadda A SL , buundada 2 ee imtixaanka Luqadda A HL, buundada 3 ee imtixaanka Luuqadda SL ama dhibcaha 2 ee imtixaanka Luqadda B HL - Shahaadada Aqoonta Luuqadda Adduunka )

Dhexe Sare
(IB dhibcaha 3 ee Imtixaanka Luqadda A SL , buundada 3 ee imtixaanka Luqadda A HL , buundada 4 ee imtixaanka Luqadda B SL ama dhibcaha 3 ama 4 ee imtixaanka Luqadda B HL - Dahab Laba luqod

Hormar Hoose
(IB dhibcaha 4 ama ka badan ee imtixaanka Luqadda A SL , buundada 4 ama ka badan ee imtixaanka Luqadda A HL , buundada 5 ama ka badan imtixaanka Luqadda B SL , buundooyinka 5 ama ka sareeya imtixaanka Luqadda B HL - Platinum Laba-lingual Seal )

Sida Seals loo bixiyo

Degmooyinka dugsiyadu waxay ku daraan shaabadda ku habboon qoraalka qoraalka dugsi sare kasta oo buuxiya shuruudaha.

Qiimaynta Luuqadaha Badan

Intaa waxaa dheer, ardayda Isbaanishka iyo Shiinaha Immersion ee MHS ee doorta inay qaataan luqadda saddexaad waxay sidoo kale ku qaadan karaan qiimeyn luqaddaas si ay ugu qalmaan Shaabadda Luuqadaha badan ee Gobolka Minnesota.

Shuruudaha Dheeraadka ah

Ardaydu waa inay sidoo kale:

  1. Si ku qanacsan u buuxi dhammaan dhibcaha fanka Ingiriisiga ee loo baahan yahay; iyo
  2. Muuji aqoonta heerka aqoonta luqadda Ingiriisiga ee Minnesota.

Dhibcaha Kulliyadda

Marka la diiwaan geliyo iyo codsiga ardayga, Kulliyadaha iyo Jaamacadaha Gobolka Minnesota (MnSCU) waxay ku abaalmariyaan saddex semester oo buundooyin kuleej ah shaabad dahab ah oo laba luqo ah ama luqado badan ah iyo afar semester oo buundada kuleejka shaabad laba luqod ama luqado badan leh.

Dhibcahaan si ay toos ugu noqdaan, buundooyinka u qalmida waxa loo baahan yahay in lagu kasbado fasalada 10-12 ee qaanuunka Minnesota. Si kastaba ha ahaatee, ardaydu waxay codsan karaan buundooyinka machadka haddii buundooyinka la helay fasalka sagaalaad. U-qalmitaanka buundooyinka kuleejka ee suurtogalka ah (2-4 semester) ayaa ku qoran qoraalada dugsiga sare ee ardayda.

  • Shahaadada Luuqadda Adduunka: 2 semester
  • Seal dahab ah: 3 semester
  • Platinum Seal: 4 semester

Xusuusin: Jaamacadda Minnesota maaha dugsi MnSCU ah. Kuliyadda Farshaxanka Libaraalka ee Jaamacadda Minnesota waxay leedahay nidaam u gaar ah oo lagu abaalmariyo buundooyinka ardayda leh xirfadaha luqadda sare.

Su'aalaha Ku Saabsan Dhibcaha Kulliyadda

Aqoonsiga heerka gobolka ee aqoonta luqadda adduunka ee buundooyinka kuleejka waa cusub oo qof kastaa weli ma yaqaaniin. Haddii ay kugu adkaato helitaanka credits, fadlan la xidhiidh:

Calamada Luqadaha Adduunka

Xiriir

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan helitaanka shahaadada ama shaabadda, waxaad la xiriiri kartaa macalinka ilmahaaga ama Dr. Matt Rega, Agaasimaha Qiimaynta matt.rega@minnetonkaschools.org