Imaanshaha

Marka loo eego sharciga Gobolka Minnesota, carruurtu waa inay si joogto ah u xaadiraan dugsiga. Haddii ilmahaagu aanu joogi doonin qayb ka mid ah maalinta dugsiga; maqnaansho kasta waa inuu u soo sheegaa waalid ama mas'uul sharci ah Dugsiga Sare ee Minnetonka.

Warbixinta Imaanshaha

Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu uga gudbi doonaa ka warbixinta xaadirinta taleefanka ku saleysan ee loo gudbiyo warbixin ku saabsan imaanshaha shabakadda ee sanad dugsiyeedka 2019-20.

Waa maxay macnaha dhabta ahi?
Qoysasku waa inay qorsheeyaan inay ku gudbiyaan dhammaan codsiyada imaanshaha khadka tooska ah ee Skyward Family Access. Codsiyada waxaa lagu buuxin karaa afar iyo labaatan saacadood maalintii, toddobada maalmood ee usbuuca iyada oo loo marayo "My SSO" portal.

Sideen ugu wargaliyaa imaanshaha?
Ka bilow boggayaga Guriga Degmadeena : www.minnetonkaschools.org oo gal akoonkaaga waalidka.

  1. Si aad u gasho, dhagsii My SSO.
  2. Soo gal adiga oo isticmaaleya cinwaanka emailkaaga diiwaanka degmada iyo lambarka sirta ah ee aad dhigtay markii aad sheegatey koontada waalidka.
  3. Codsiyadaada waalidka waxay soo muuqan doontaa ka dib markaad soo gasho. Guji Skyward.
  4. Dhinaca bidix ee daaqaddaada Waalidnimada ee Skyward, waxaad ku arki doontaa liis tabs ah. Guji Imaanshaha si aad u soo sheegto maqnaanshaha.

Tilmaamo faahfaahsan ayaa laga heli karaa halkan.

Tilmaamaha Imaanshaha MHS

SU'AALAHA XADKA?

Si loo caddeeyo maqnaanshaha la duubay inta lagu gudajiray maalinta dugsiga, waalidiinta waa inay qorsheeyaan inay la xiriiraan macallinka koorsada halka maqnaanshaha loo xilsaaray.

Xusuusin guud, ka-soo-xaadirinta warbixinta waa inay ka dhacdaa iyada oo loo marayo Skyward Family Access. Su'aalaha ku saabsan soo xaadirista guud waxaa lagu sameyn karaa 952-401-5801.