Imaanshaha

Sida uu qabo sharciga gobolka Minnesota, carruurtu waa inay si joogto ah dugsiga u tagaan. Haddii ilmahaagu aanu joogi doonin qayb ka mid ah maalinta dugsiga; Maqnaanshaha kasta waa in uu waalidka ama masuulka sharciga ah u soo sheego Dugsiga Sare ee Minnetonka.

Warbixinta Imaanshaha

Qoysasku waa inay ku soo gudbiyaan dhammaan codsiyada imaanshaha onlayn iyagoo u maraya Skyward Family Access. Codsiyada waxaa laga yaabaa in la dhammaystiro afar iyo labaatan saacadood maalintii, toddobo maalmood todobaadkii iyada oo la sii marayo bogga "My SSO".

Sideen u gali karaa imaanshaha ardaygayga ?

Ka bilow bogga guriga degmada: www.minnetonkaschools.org oo gal akoonkaaga waalidka.

  1. Si aad u gasho, dhagsii SSD-gayga.
  2. Ku soo gal adiga oo isticmaalaya ciwaanka iimaylka ee diiwaanka ku jira iyo erayga sirta ah ee aad dejisay markii aad sheegatay akoonkaaga waalidka.
  3. Codsiyada waalidka ayaa soo bixi doona kadib markaad gasho Guji Skyward
  4. Dhinaca bidix ee daaqada Helitaanka Waalidka ee Skyward, waxaad arki doontaa liis tabs ah. Guji Imaanshaha si aad uga warbixiso maqnaanshaha

Tilmaamo faahfaahsan ayaa laga heli karaa halkan.

Tilmaamaha Imaanshaha MHS

dhismaha MHS

Su'aalaha ka qaybgalka?

Si loo caddeeyo maqnaanshaha la duubay inta lagu jiro maalinta dugsiga, waalidiintu waa inay qorsheeyaan inay la xiriiraan macalinka koorsada meesha lagu qoray maqnaanshaha.

Xusuusin guud ahaan, warbixinta imaanshaha waa in lagu qabtaa gelitaanka qoyska ee Skyward. Haddii aad qabto walaac imaanshaha, fadlan wac 952-401-5800.