Ciwaanka IX

Ciwaanka IX ee Wax ka beddelka Waxbarashada 1972 (Cuqaal IX), 20 USC §§ 1681 iyo seq., iyo xeerarkeeda dhaqangelinta, 34 CFR Qaybta 106, waxay mamnuucayaan takoorka ku salaysan jinsiga ee barnaamijyada waxbarashada ama hawlaha ay wadaan dadka qaata lacagta federaalka gargaar. Dhibaataynta galmada ee ardayda, oo ay ku jiraan falalka xadgudubka galmada, waa nooc ka mid ah takoorka galmada ee uu mamnuucayo Ciwaanka IX. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Ciwaanka IX waxaa laga heli karaa barta internetka ee Wasaaradda Waxbarashada ee Maraykanka oo ah:

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html

Ciwaanka IX Isuduwayaasha

Ubax Anjie
Agaasimaha Fulinta ee Shaqaalaha
952-401-5015
anjie.flowers@minnetonkaschools.org

Ted Schultz
Agaasimaha Hawlaha Ardayga
952-401-5901
ted.schultz@minnetonkaschools.org