Naadiyada Kobcinta

Waalidiinta, Xubnaha Bulshada iyo Ururada Kobcinta: Aad baad ugu mahadsan tihiin wakhtigaaga iyo dadaalkaaga taageerada ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka. Barnaamijyada waxqabadku maanta kamay jiri karayn heerka sare ee ay ka sameeyaan Minnesota, gaar ahaan Minnetonka, la'aanteed taageerada baaxadda leh ee aan helno.

In ka badan 10 sano oo aan ahaa Agaasimaha Hawlaha, iyo ogaanshaha muhiimada naadiyada xoojiye ee waxqabadyada maanta, waxaan sameeyay siyaasado iyo tilmaamo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya naadiyada xoojinta iyo barnaamijka dugsiga sare. Boggaan iyo dukumeentiyada waxaa loola jeedaa inay noqdaan qalab loo isticmaalo in lagu wanaajiyo cilaaqaadka, caddeeyo nidaamka iyo xeerarka, iyo dejinta marxaladda xilli guul leh. Dhammaan naadiyada kobcinta waa inay soo dejiyaan buug-yaraha la daabici karo oo ay dib u eegaan sannad kasta oo ay tixraacaan marka ay arrintu soo baxdo.

Waalidiinta, la'aantiinna kaalmada iyo taageerada ma awoodno inaan siino barnaamijyo waxqabad oo tayo leh dhammaan ardayda Minnetonka. Mahadsanid.

Ted Schultz
Agaasimaha Hawlaha Ardayga
Dugsiga Sare ee Minnetonka
952-401-5901

Tilmaamaha Naadiyada Kobcinta ee Minnetonka


Naadiyada Kobcinta ee Minnetonka

Kooxaha Isboortiga ee Kobcinta MHS