Diiwaanka Skipper (Kadhiga Koorsada)

Diiwaanka Kooraska Koorsada ee Koorsada internetka ee Iskuulka 'Snetpper Log Course Catalog' waxaa ku jira faahfaahin ku saabsan koorso kasta. Waa kuwan qoraallo waxtar leh:

  • Ka fiirso liiska koorsooyinka koorsada la arki karo oo la arki karo (PDF) bog kasta oo bog ah. Waxaad sidoo kale dib u eegi kartaa dariiqa manhajka ee ay bixiyaan waaxyada qaar.
  • Soo dejiso Xaashida Qorsheynta Isdiiwaangalinta oo ku dhaji si aan u bilaabin koorsooyinka khariidaynta sanadka soo socda.
  • Sida had iyo jeer, haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid qorshahaaga waxbarasho ee dugsiga sare iyo yoolalka dugsiga sare ka dambeeya, fadlan eeg La-Taliyaha MHS ama La-Taliyaha Kulliyadda Phil Trout ee Kuleejka iyo Xirfadda.

Casharka Fiidiyaha: Sida loo Isticmaalo Diiwaanada Skipper

Sawirka Dugsiga Sare ee Minnetonka

U adeegista ardayda si wanaagsan iyo dhiirigelinta inay gaaraan heerarkooda ugu sarreeya ee shaqsiyeed iyo waxbarasho waa nuxurka rabitaankayaga in aan noqdo dugsi heer caalami ah. Dhamaadkaas, dhammaan khibradaha barashada, bixinnada manhajka, barnaamijyada dheeriga ah, fursadaha kobcinta, moodooyinka shaqaalaha, naqshadeynta xarunta iyo adeegsiga, iyo nashaadaadyada manhajka-wada-jirka ah waxay taageeri doonaan guusha ardayga iyo waxbarashada cimri dheer.

- Muuqaalka Guddiga Iskuulka Minnetonka

Heerarka Tacliinta

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay u hogaansamaan heerarka waxbarasho ee ay soo saartay Waaxda Waxbarashada Minnesota (MDE).

Fiiri Heerarka Tacliineed ee MDE