Diiwaanka Skipper (Katalogga Koorsada)

Dugsiga Sare ee 'Minnetonka High School Katalogi' liistada liistada Koofi ee Kooban waxaa ku jira faahfaahin ku saabsan koorso kasta. Waa kuwan qoraalo waxtar leh:

  • Ka raadi liis koorso daabacan oo daabacan (PDF) bog kasta oo waax ah. Waxaad sidoo kale dib u eegi kartaa wadiiqooyinka manhajka ee ay bixiyaan waaxaha qaarkood.
  • Soo dejiso Xaashida Qorshaynta Diiwaangelinta oo ku dheji Awood la'aanta inaad bilowdo koorsooyinka khariidaynta sanadka soo socda.
  • Sida had iyo jeer ah, haddii aad su'aalo ka qabtid qorshahaaga waxbarasho ee dugsiga sare iyo yoolalka dugsiga ka dambeeya, fadlan eeg La-Taliyahaaga MHS ama La-Taliyaha Kulliyadda Phil Trout ee Kulliyadda iyo Xirfadda Xarunta.

Casharka Fiidiyowga: Sida Loo Isticmaalo Skipper Log

Sawirka Dugsiga Sare ee Minnetonka

U adeegida ardayda si wanaagsan iyo ku dhiirrigelinta inay gaaraan heerarkooda ugu sarreeya ee shaqsiyan iyo hanashada tacliimeed waa nuxurka rabitaankeenna ah inaan noqono dugsi sare oo heer caalami ah. Dhamaadka dhamaadka, dhammaan khibradaha barashada, bixinta manhajka, barnaamijyada dheeriga ah, fursadaha kobcinta, moodellada shaqaalaha, qaabeynta xarunta iyo adeegsiga, iyo waxqabadyada manhajka wadajirka ah waxay taageeri doonaan guusha ardayga iyo waxbarashadiisa oo dhan.

- Aragtida Gudiga Dugsiga Minnetonka

Heerarka Aqoonta

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay u hoggaansamaan heerarka tacliimeed ee ay soo saartay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE).

Arag heerarka tacliinta ee MDE