Barashada Luqadda (6-8)


Sanadaha dugsiga dhexe waa xilli sahamin iyo koriin weyn oo xagga tacliinta, bulshada, shucuurta, iyo jireed ah. Minnetonka, macallimiinteena dugsiga dhexe waxay khabiir ku yihiin fahamka iyo dhiirigelinta, waxaanna u qaabeynay qaabkeenna Barashada Luqadda inay si gaar ah u daboosho baahiyaha ardayda dugsiga dhexe. Intii aan sii wadnay bartilmaameedka horumarinta luuqada, dugsiyadeena dhexe waxay sidoo kale ardayda siiyaan fursado ay ku balaariyaan saaxiibtinimada, helitaanka fasalo heer sharaf ah oo lagu barto Ingiriisiga (xisaabta, sayniska, Farshaxanka Luuqada Ingiriisiga), kaqeyb qaadashada barnaamijkeena muusiga iyo barnaamijyada farshaxanka wanaagsan, iyo wax kubarashada mashruuca ku saleysan, waayo-aragnimo gacmeed. Dhammaan qaybaha ayaa lagama maarmaan u ah hore-nimada dhalinyarada iyo horumarka shucuurta

Astaanta Luuqadda Minnetonka

Wax dheeri ah baroSanadihii 2015 - 16, ardaydu waxay u safreen Spain kadib markay dhameysteen barnaamijka dugsiga hoose ee Spanish-ka.


Sanadihii 2015 - 16, ardaydu waxay u safreen Spain kadib markay dhameysteen barnaamijka dugsiga hoose ee Spanish-ka.


2014-15, ardaydu waxay u safreen Shiinaha markay dhammeeyeen barnaamijka dhexgalka Shiinaha ee dugsiga dhexe.


2014-15, ardaydu waxay u safreen Shiinaha markay dhammeeyeen barnaamijka dhexgalka Shiinaha ee dugsiga dhexe.