Caafimaadka Dijital ah & Caafimaadka

Ku-ilaalinta dheelitirnaanta caafimaadka leh ee tignoolajiyada

Haddi aad si toos ah ula shaqeyso ardayda ama aad leedahay caruur/carruur ayeeyo u yihiin, dhamaanteen waxaan la falgalnaa tignoolajiyada bedelaysa sida aan wax u baranno iyo sida aan ula xiriirno maalin kasta. Waxaan door muhiim ah ka ciyaarnaa caawinta ardayda inay bartaan sida ay u maareeyaan isticmaalkooda tignoolajiyada si madax-banaan oo ku haboon inta aan baraneyno inaan tan sameyno nafteena. Caafimaadka dhijitaalka ah iyo fayoobida waa dood muhiim ah oo si joogta ah loogula kulmo carruurta laga bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare.

Sida waafaqsan Xeerka Isticmaalka La Aqbali karo ee Tignoolajiyada Elektarooniga ah ee Degmada (#524) , dugsiga dibaddiisa, waalidiintu waxay mas'uul ka yihiin isla hagidda isticmaalka interneedka marka ay ku jimicsadaan ilaha macluumaadka sida telefishinka, taleefannada, raadiyaha, filimada iyo warbaahinta kale. Waalidiinta ayaa mas'uul ka ah inay la socdaan isticmaalka ardaygooda ee tignoolajiyada waxbarashada degmada, oo ay ku jiraan xisaabaadka iimaylka ee dugsigu bixiyo, iPads iyo Internetka haddii ardaygu ka helayo teknooloojiyada elektiroonigga ah ee degmada isagoo jooga guriga ama meelo kale oo fog.

Khayraadka

Khayraadka Tignoolajiyada

Fur xiriirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta ee qalabka tignoolajiyada ee loo isticmaalo barashada elektarooniga ah Minnetonka.

Daawo Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Soo gudbi su'aalaha iyo faallooyinka onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo miiska caawinta tignoolajiyada qoyska.

Xafiiska Caawinta Qoyska