Kobcinta

Waxqabadyada kobcinta waxay kor u qaadaan waxbarashada ilmaha heerka xiga. Waxaan aaminsanahay inaan ka shaqeyneyno inaan taageerno tan anagoo bixinayna xiisado iyo waxqabadyo lagu qancinayo dhammaan waxyaabaha xiisaha leh.

Deeqaha waxbarasho ee dhalinyarada ayaa diyaar u ah kuwa u qalma. Fadlan wac 952-401-6801 wixii macluumaad dheeraad ah.

sawirka ardayda fasalka cunto karinta

Qodobbada ugu muhiimsan ee Kobcinta Dhallinyarada