Kobcinta

Waxqabadyada kobcinta waxay gaarsiinayaan barashada cunugga heerka xiga. Waxaan aaminsanahay in laga shaqeeyo sidii loo taageeri lahaa tan iyadoo la siinayo fasalo iyo nashaadaad lagu qanco dhammaan waxyaabaha xiisaha leh.

sawirka ardayda fasalka wax lagu karsado

Kobcinta Dhalinyarada