Ka qayb gal! - Iskaa wax u qabso la MCE

Waxay qaadataa boqolaal mutadawiciin ah sannad kasta si ay u sii wadaan barnaamijyada iyo dhacdooyinka Community Ed ee Minnetonka. Haddii aad raadinayso waayo-aragnimo hal saac ah ama fursad hoggaamineed oo sannadka oo dhan ah Golahayaga La-talinta ama PTO, waxaan kuu haynaa fursado mutadawiciin oo macno leh oo kala duwan adiga kugu habboon!

Su'aalo? Fadlan iimayl u dir community.ed@minnetonkaschools.org ama wac (952) 401-6800.