Waalidiinta

Qoyska Qaaliga ah ee Dugsiga Hoose:

Aniga oo ku hadlaya magaca shaqaalaheena, waxaan ku faraxsanahay in aan kugu soo dhoweeyo Dugsiga Hoose ee Excelsior. Shaqaalaheennu waxay sameynayaan dadaal kasta si ay u siiyaan cunuggaaga meel farxad leh, ammaan iyo dhib leh si uu wax u barto una koro. Waxaan rajeyneynaa inaan siinno khibrad waxbarasho oo aad u wanaagsan ilmahaaga. Waxaan rajeynayaa inaad dareentid sharaf iyo lahaansho barnaamijyada aan bixinno. Tacliintu waa dadaal iskaashi oo u dhexeeya shaqaalaha, waalidka iyo ilmaha. Fadlan ku firfircoonow inaad wax ka bedesho nolosha ilmahaaga adoo ka qayb qaadanaya. Weydii su'aalo, u imow dhacdooyinka oo tus ilmahaaga dugsiga iyo arrimaha waxbarashaduba!

Stacy DeCorsey

Maamulaha

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka