Su'aalaha badanaa la isweydiiyo

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee wadada iskuulka Minnetonka

Wax dheeri ah baro

Isqorista Isqorista

Magacyadii ugu dambeeyay ee ardayga AL:
Ashley Kuphal
ashley.kuphal@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyadii ugu dambeeyay ee ardayga MZ:
Lori Schwartz
sur.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Fakis : 952-401-5092

Cinwaanka Cinwaanka :
Isdiiwaangalinta Ardayda ee Iskuullada Minnetonka
5621 County Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Saacadaha xafiiska:
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo maalmaha shaqada

xog dheeraad ah

Nidaamka Diiwaangelinta Furan
Nidaamka # 509, Diiwaangelinta Degmada ee Ardayda Aan Deganeyn.

Gaadiidka
Gaadiidka waxaa kaliya lagu bixiyaa xuduuda Degmada Minnetonka. Ardayda isqorista furan waxay heli karaan gaadiid gudeedka degmada dhexdeeda joogsi baska jira ee Degmada dhexdeeda ah. Iska diiwaangeli xafiiska gaadiidka .

Farriinta ka socota Agaasimaha Guud
Aqri fariin ka socota Kormeeraha Guud Peterson ee qoysaska dagmada ku saabsan ee Diiwaangelinta Furan.