Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo

Cunuggu wuxuu ku faraxsan yahay barashada hoos u dhaca hallka Iskuulka Minnetonka

Wax dheeri ah baro

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .

xog dheeraad ah

Siyaasadda Diiwaangelinta Furan
Qaanuunka # 509, Diiwaangelinta Degmada ee Ardayda aan Deggeneyn.

Gaadiidka
Gadiidka waxaa kaliya laga bixiyaa xuduudaha Degmada Dugsiga Minnetonka. Ardayda isqorista furan waxay ka heli karaan gaadiidka degmada dhexdeeda boosteejada baska ee hadda ka jira Degmada gudaheeda. Isdiiwaangeli xafiiska Gaadiidka .

Fariinta kormeeraha guud
Akhri fariin ka socota Kormeeraha guud Peterson oo ku socota qoysaska degmada ku saabsan Diiwaangelinta Furan.