Su'aalaha badanaa la isweydiiyo

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka

Wax dheeri ah baro

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Ashley Carlson
ashley.carlson@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .

xog dheeraad ah

Nidaamka Diiwaangelinta Furan
Nidaamka # 509, Diiwaangelinta Degmada ee Ardayda Aan Deganeyn.

Gaadiidka
Gaadiidka waxaa kaliya lagu bixiyaa xuduuda Degmada Minnetonka. Ardayda isqorista furan waxay ku heli karaan gaadiid gudaha degmada meel joogsi baska jira ee Degmada dhexdeeda ah. Iska diiwaangeliso xafiiska Gaadiidka .

Farriinta ka socota Agaasimaha Guud
Aqri fariin ka socota Kormeeraha Guud Peterson ee qoysaska dagmada ku saabsan ee Diiwaangelinta Furan.