Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

Wax dheeri ah baro

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .

xog dheeraad ah

Siyaasadda Diiwaangelinta Furan
Siyaasadda #509, Diiwaangelinta Degmada ee Ardayda Aan Degenayn.

Gaadiidka
Gaadiidka waxa lagu bixiyaa oo kaliya gudaha xuduudaha Dugsiga Degmada Minnetonka. Ardayda diwaangelinta furan waxay heli karaan gaadiidka degmada dhexdeeda joogsiga baska ee degmada dhexdeeda. Iska diiwaan geli xafiiska gaadiidka .

Fariin ka timid Kormeeraha Guud
Akhri fariinta uu Kormeeraha Guud Peterson u diray qoysaska degmada ku nool ee ku saabsan Diiwaangelinta Furan.