Kulamada Gudiga Iskuulka

Iyadoo la eegayo wada-xiriirka furan, degmadu waxay doonaysaa inay siiso fursad dadwaynaha si ay ula hadlaan Guddida Dugsiga. Haddii aad rabto inaad wax ka sheegto mawduuc kasta oo lagu soo daray ajandaha inta lagu jiro shirka Diisambar 1, fadlan qorshee inaad si shakhsi ah uga qaybgasho shirka. Waxaad la wadaagi kartaa faallooyinkaaga inta lagu jiro qaybta faallooyinka bulshada ee shirka guddiga. Kulanka Guddigu waxa uu bilaaban doonaa 7:00 galabnimo, Faallooyinka Bulshadana waxa loo qorsheeyay 7:30 galabnimo Kulanka waxa kale oo si toos ah looga daawan doonaa kanaalka YouTube ee degmada

Fadlan xasuuso inaad akhrido hab- raacyada faallooyinka bulshada (kulamada caadiga ah ee guddiga) iyo talooyinka muwaaddiniinta (kulamada waxbarashada). Ma jiri doonto fursad lagu bixiyo ra'yiga bulshada/talooyinka muwaaddinka shirarka gaarka ah ama fadhiyada xiran.

Si si fiican loogu wargaliyo dadweynaha, Gudiga Dugsiga wuxuu ku siinayaa ajandaha iyo dukumiintiyada taageeraya websaydhada Gudiga Dugsiga ugu yaraan seddex maalmood ka hor kulan kasta oo Guddi ama Fadhi Daraasadeed.

Ajendaha iyo xirmada guddiga ee Diisambar 1
Kulanka Guddiga Dugsiga


Daawo Livestreamka

wax dheeri ah baro


duubista kulanada iyo WADAJIDKA

Waxaad ku eegi kartaa shirarka Guddiga Dugsiga ee la duubay adoo adeegsanaya Diiwaanka Kulannada ee boggan (oo ku taxan taariikhda kulanka Guddiga). 

Kulamada Guddiga Dugsiga sidoo kale waxaa lagu sii dejiyaa adeeg bixiyaha fiilada. Fadlan halkan guji si aad u aragto jadwalka baahinta. 


Golaha Dugsiga 101

Laga soo rarayo Vimeo ...