Kamarado iyo makarafoon

IPad-ku waxa uu la imanayaa qalabaysan awood maqal iyo muuqaal ah iyada oo loo marayo makarafoon ku dhex dhisan iyo kamarado hore iyo dambe u jeeda. Dhammaan duubista elektarooniga ah ee lagu sameeyay aaladda waa inay u hoggaansamaan Shuruucda Degmada iyo Sharciyada Gobolka iyo Federaalka. Siyaasadda degmadu waxay mamnuucday adeegsiga aaladaha wax lagu duubo ee elegtarooniga ah hab wax u dhimaya danaha gaarka ah ee shakhsiyaadka kale (Siyaasadda Degmada #526). Siyaasadda degmadu waxay kaloo mamnuucaysaa dhibaataynta iyo cagajuglaynta (Siyaasadda Degmada #514). Isticmaalayaasha aaladda iPadka waxaa looga baahan yahay inay u adeegsadaan aaladda si waafaqsan shuruucdan iyo kuwa kale ee degmada. Isticmaalka iPadka si ka hor imaanaya siyaasadda degmada waxay keeni kartaa in lagala noqdo aaladda oo waxay keeni kartaa cawaaqib edbin dheeri ah.

Isticmaalka iPadka iyo aaladaha kale ee leh awooda duubista maqalka iyo muuqaalka inta lagu jiro waqtiga waxbarashada waa go'aanka macalinka oo ardaygu waa inuu helaa ogolaansho kahor si uu u isticmaalo aaladda ujeedooyinkaas. Duubabka elektarooniga ah ee lagu helo qalabka wax lagu duubo waxaa loogu talagalay duruus/waxbarasho iyo mid shaqsi ahaaneed. Sidaa darteed, duubista elektarooniga ah ee laga helay iPadka lama wadaagi karo, lama daabici karo ama dib uma faafin karo ardaygu fasax la'aanteed. Intaa waxaa dheer, isticmaalayaasha iPadka waa inay ogaadaan in sharciyada Gobolka iyo Federaalka marar badan ay mamnuucayaan duubista sirta ah ama qarsoodiga ah ee la sameeyo iyada oo aan la ogeyn ama ogolaanshaha qofka ama dadka la duubayo. Ku xad-gudbida shuruucda duubista ee gobolka iyo federaalka waxaa laga yaabaa in loo sheego mas’uuliyiinta ku habboon waxayna keeni kartaa in lagu oogo dembi.

Qaybtan

Khayraadka Tignoolajiyada

Fur xiriirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta ee qalabka tignoolajiyada ee loo isticmaalo barashada elektarooniga ah Minnetonka.

Daawo Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Soo gudbi su'aalaha iyo faallooyinka onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo miiska caawinta tignoolajiyada qoyska.

Xafiiska Caawinta Qoyska

Ardayda sawirada iPadka