Kamaradaha iyo makarafoon

IPadku wuxuu ku socdaa awoodo maqal iyo muuqaal ah iyadoo la adeegsanayo mikrofoon ku dhexjira iyo kamarado hore iyo gadaal u jeedinaya. Dhammaan duubitaannada elektiroonigga ah ee lagu sameeyay aaladda waa inay waafaqsanaadaan Nidaamka Degmada iyo Shuruucda Gobolka iyo Federaalka. Sharciga degmada ayaa mamnuucaya adeegsiga aaladaha duubista elektaroonigga ah qaab u qalma danta gaarka ah ee shaqsiyaadka kale (Nidaamka Degmada # 526). Nidaamka degmada wuxuu kaloo mamnuucayaa dhibaateynta iyo cagajuglaynta (Nidaamka Degmadda # 514). Isticmaaleyaasha aaladda ipadka waxaa looga baahan yahay inay aaladda u isticmaalaan hab waafaqsanna shuruudahan iyo sharciyada kale ee Degmooyinka. U adeegsiga ipadka hab ku xadgudba nidaamka degmada waxay ku dambayn kartaa in laga noqdo aaladda oo ay ku dambayn karto cawaaqib edbin dheeri ah.

Adeegsiga ipadka iyo aaladaha kale ee leh awooda maqalka iyo fiidiyowga inta lagu gudajiro waqtiga waxbarashadu waa ikhtiyaarka macalinka oo ardaygu waa inuu helaa ogolaansho hore si loogu isticmaalo aaladda ujeeddooyinkaas. Wixii duubitaan ah ee elektiroonig ah oo laga helo aaladda duubista ayaa loogu talagalay ujeedo waxbarasho / waxbarasho iyo adeegsi shaqsiyeed. Sidaa daraadeed, duubitaanada elektiroonigga ah ee laga helo ipadka lama wadaagi karo, lama daabici karo ama dib looma daabici karo sabab kasta oo ardayga aan fasax laga haysan. Intaas waxaa sii dheer, isticmaaleyaasha ipadka waa iney ogaadaan in sharciyada Gobolka iyo Dowlada dhexe marar badan ay diidaan qarsoodi ama duubitaan qarsoodi ah oo la sameeyo iyada oo aan la ogeyn iyo ogolaanshaha qofka ama dadka la duubay. Ku xadgudubka sharciyada diiwaan gelinta Gobolka iyo Federaalka waxaa loo gudbin karaa mas'uuliyiinta ku habboon waxayna sababi karaan ciqaab fal dambiyeed.

Qeybtan

Kheyraadka teknolojiyada

Fur xiriiriyaha hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta oo ku saabsan aaladaha teknolojiyadda loo isticmaalo e-barashada ee Minnetonka.

Eeg Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Ku soo gudbi su'aalaha iyo ra'yi-celinta khadka tooska ah oo jawaab uga hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya caawimaadda teknolojiga Qoyska.

Caawimaada Qoyska

Ardayda sawirka leh ipadka