Warbaahinta

Maamulaha Andrew Gilbertson
17310 Minnetonka Blvd., Minnetonka, MN 55345

Saacadaha: 8:40 am-3: 20 pm
Telefoon: 952-401-5600
Fakis: 952-401-5606

Xaqiiqooyinka Dugsiga Hoose ee Groveland
Waxaa loogu magac daray Iskuul Heer Sare ah Ururka Maamulayaasha Dugsiyada Hoose ee Minnesota

Ururka Maamulayaasha Dugsiyada Hoose ee Minnesota ayaa noogu magac daray Dugsi Sare

Dareenka Guud 2021

Waxaan nahay Iskuul Sense Certified Certified for Citizenship Digital ah oo ay siiso Common Sense Media

Abaalmarinta NAMM ee 2019

Waxaa u aqoonsaday NAMM dadaalka weyn ee aan ugu jirno waxbarashada muusikada

Barnaamijka Imtixaanka Luqadda Isbaanishka ee ugu horreeya gobolka

Waxaan bixinaa barnaamijka bilowga ah ee luqadda Isbaanishka ee gobolka laga bilaabo xanaanada

Dhaqan dabeecad sare iyo rajooyin aqooneed

Dhaqan dhaqan ahaan laga filayo iyo tacliin sare

Taageero iyo ku lug leh bulshada waalidka

Bulsho taageero leh oo ku lug leh

Jadwalka Dugsiga

Eeg dhacdooyinka MME, iyo sidoo kale dhacdooyinka degmada. Kalandarka cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku quudiso dhacdooyinka jadwalkaaga taariikh ahaaneed iyo sidoo kale digniino dejin loogu talagalay dhacdooyinka gaarka ah ee aadan rabin inaad seegto!

Fiiri Jadwalka

    Laga soo rarayo Vimeo ...