Xafiiska Caawinta Qoyska

Degmo dugsiyeedka Minnetonka waa hogaamiye qaran u adeegsiga tignoolajiyada dardar gelinta waxbarashada. Iyada oo agabka baaxadda leh ee ay heli karaan ardayda iyo qoysaska, mararka qaarkood waa adag tahay in la wada toosiyo. Miiska caawinta qoyska waa kheyraad marka aad dhibaatooyin la kulanto. Haddii aadan ku arag su'aalahaaga hoos ama dukumentigan , fadlan iimayl u dir family.helpdesk@minnetonkaschools.org ama wac 952-401-5123. Haddii aad joogto TonkaOnline waxaad iimayl u diri kartaa miiska taageerada ee TonkaOnline ee Webhelpdesk.TO@minnetonkaschools.org .


Calaamad kali ah oo ku taal astaanta

My SSO (hal calaamad) waxay siisaa shaqaalaha, ardayda iyo qoysaska marin u helka ilaha sirta ah ee khadka ah. Marka ardaydu ka bilaabaan degmada waxay helayaan gelitaan. Waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah waxa sidoo kale la siinayaa galitaanka SSO, oo ka duwan kan ilmahooda. Gelitaanka ardaygu waxa uu u ogolaadaa marin u helida ilo badan oo wax barid arday iyo galitaanka waalidka/masuulka waxa ay siinaysaa marin u helka macluumaadka ardaygooda. Waalidiinta waxaa ku adkaan doonta helitaanka macluumaadka waalidka haddii ay isticmaalaan galitaanka ubadkooda.

Astaanta SkywardSkyward waa Nidaamka Macluumaadka Ardayga. Waa xogtayada aasaasiga ah ee dhammaan macluumaadka xiriirka ardayda iyo qoyska. Macluumaadka qoyska ee la cusboonaysiiyay oo saxda ah ee Skyward waxa lala isticmaalaa waxbarashooyin kale oo badan, qiimayn, adeeg cunto, adeegyo caafimaad, waxbarashada gaarka ah iyo hababka isgaarsiinta ee degmada. Waalidiintu waxay galaan gelitaanka qoyska ee Skyward markay galaan My SSO. Waalidiintu waxay awoodaan inay galaan oo ay cusboonaysiiyaan macluumaadka akoonkooda wakhti kasta, iyagoo hubinaya iimaylka, telefoonkooda iyo ciwaanka boostada inay sax yihiin.

Sumadda Schoology

Schoology waa nidaamkayaga waxbarashada e-learing ee fasalada 4-12, kaas oo martigeliya boggaga macalinka, laylisyada shaqada guriga, qoraalada fasalka, qalabka wax lagu barto ee onlineka ah, qiimaynaha onlaynka ah, boodhadhka doodaha, buundooyinka ardayda 6-12 iyo in ka badan. Ardaydu waxay isku qoraan macalimiintooda koorsada Schoology bilowga sanad dugsiyeedka/simistarka. Marka waalidiinta ama ardaydu ay soo galaan, waxaa soo baxaya xiriirinta xiisadaha ilmahooda. Waalidiinta iyo ardaydu waxay sidoo kale isku qori karaan digniinaha marka macalimiintu ay dhajiyaan macluumaad cusub.

SeesawSeesaw waa nidaamkayaga barashada e-learing ee fasalada PreK-3. Macallimiintu waxay soo dhejin karaan ogeysiisyo iyo nuxurka ardayda. Ardaydu waxay la falgali karaan waxa ku jira abka Seesaw Class, waalidiintuna waxay ka arki karaan waxbarashada ilmahooda abka Seesaw Family.

mmw

Qaybtan

Khayraadka Tignoolajiyada

Fur xiriirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta ee qalabka tignoolajiyada ee loo isticmaalo barashada elektarooniga ah Minnetonka.

Daawo Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Soo gudbi su'aalaha iyo faallooyinka onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo miiska caawinta tignoolajiyada qoyska.

Xafiiska Caawinta Qoyska