Caawimaada Qoyska

Degmo Dugsiyeedka Minnetonka waa hogaamiye qaran u adeegsiga tikniyoolajiyadda sida xawaareynta waxbarashada. Iyada oo la haysto ilaha ballaaran ee ay heli karaan ardayda iyo qoysaska, ayaa mararka qaar waa adag tahay in wax walba toos loo sii wado. Caawimaadda qoyska ayaa ah kayd marka aad dhibaatooyin la kulanto. Haddii aadan arki su'aalo aad hoos ku qoran ama in wax looga qabto warqadaha this , fadlan email family.helpdesk@minnetonkaschools.org ama soo wac 952-401-5123.


Hal calaamad oo astaan ah

My SSO (saxeex hal) ayaa siiya shaqaalaha, ardayda iyo qoysaska inay helaan marinka sirta ah ee ilaaliya macluumaadka sirta ah. Markay ardaydu bilaabaan degmada waxay helayaan galitaan. Waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah sidoo kale waxaa la siiyaa galitaan SSO, oo ka duwan ilmahooda. Galitaanka ardayga wuxuu u oggolaanayaa marin u helida ilaha waxbarida ardayga iyo waalidka / mas'uulka ayaa galaangal u leh macluumaadka ardaygooda. Waalidku way ku adkaan doontaa inay soo galaan macluumaadka waalidka haddii ay adeegsadaan gelitaanka ilmahooda.

Astaanta SkywardSkyward waa Nidaamka Macluumaadka Ardayda. Waa macluumaadkayaga koowaad ee macluumaadka dhammaan ardayda iyo macluumaadka lala xiriira qoyska. Cusbooneysiinta iyo macluumaadka saxda ah ee qoyska ee Skyward waxaa loo isticmaalaa waxbarasho kale oo badan, qiimeyn, adeeg cunto, adeegyo caafimaad, waxbarasho gaar ah iyo nidaamyada isgaarsiinta ee Degmada. Waalidku waxay galaangal u leeyihiin helitaanka 'Skyward Family Access' iyaga oo galaya My SSO. Waalidku waxay awoodaan inay galaan oo ay cusboonaysiiyaan macluumaadkooda koontada waqti kasta, iyagoo hubinaya in emaylkooda, taleefankooda iyo cinwaanka boostada ay sax yihiin.

Astaanta Schoology

Schoology waa nidaamkayaga elektarooniga ah ee fasalada 4 -12, kaas oo martigeliya websaydhka macallimiinta, shaqaguriga guriga loo diro, qoraalo fasal, aaladaha daraasadda onlaynka ah, qiimeynta onlaynka ah, guddiyada doodaha, fasalada ardayda 6-12 iyo wax ka badan. Ardaydu waxay iska diiwaangeliyaan koorsada macallimiintooda maadada Schoology bilowga sanad walba / Semistar. Markay waalidku ama ardaydu soo galaan, xiriirada fasalada ubadkooda ayaa soo baxa. Waalidiinta iyo ardayda ayaa waliba iska qori kara digniinta markay barayaashu soo dhejinayaan macluumaad cusub.

SeesawSeesaw waa habkayaga e-barashada ee fasalada PreK-3. Macallimiintu waxay u soo diri karaan ogeysiisyada iyo waxa ku jira ardayda. Ardaydu way la falgali karaan waxa ku jira barnaamijka 'Seesaw Class app', waaliddiintuna way ku daawan karaan barashada ubadkooda iyagoo adeegsanaya barnaamijka 'Seesaw Family app'.

mmw

Qeybtan

Kheyraadka teknolojiyada

Fur xiriiriyaha hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta oo ku saabsan aaladaha teknolojiyadda loo isticmaalo e-barashada ee Minnetonka.

Eeg Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Ku soo gudbi su'aalaha iyo ra'yi-celinta khadka tooska ah oo jawaab uga hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya caawimaadda teknolojiga Qoyska.

Caawimaada Qoyska