Barnaamijka Bartayaasha Luuqadda Ingiriisiga

ELL waa barnaamij gobolku waajibiyay oo loogu talagalay inuu bixiyo waxbarid luqadda Ingiriisiga tacliimeed, tusmada nuxurka iyo taageerada tacliimeed ee ardayda fasallada 9-12 ee ardayda buuxisa shuruudaha barnaamijka.

Liiska koorsada

Qoraalo Dheg-dheg leh oo Ereyo leh

Koorsada: #7120, GR 9, S1
Koorsada: #7122, GR 9, S2
Koorsada: #7124, GR 10, S1
Koorsada: #7126, GR 10, S2
Koorsada: #7128, GR 11/12, S1
Koorsada: #7130, GR 11/12, S2
Fasalka(yada) la bixiyo: Fasalka 9, Fasalka 10, Fasalka 11, Fasalka 12
Dhibcaha: 0.5 (semesterkiiba, koorsada sanadka oo dhan)
Shuruudaha looga baahan yahay: Ingiriisku maaha luqadda koowaad ee ardayga. Dhibcaha u-qalmitaanka imtixaanka ee Baadhaha WIDA ama ACCESS ee ELs

Iyada oo diiradda la saarayo horumarinta luqadda Ingiriisiga, ardaydu waxay akhrin doonaan sheekooyin gaagaaban, riwaayado, riwaayado, sheeko-xumo, iyo gabayo si ay u daraaseeyaan qaybaha kala duwan ee suugaanta. Ardaydu waxay horumarin doonaan qoraalkooda waxayna baran doonaan erayada iyo naxwaha, oo ay ku jiraan qaybo ka mid ah hadalka, qaybo ka mid ah jumladaha, makaanikada iyo isticmaalka.

Ka akhri wax badan oo ku saabsan EL English 9, 10, 11/12
Barashada Bulshada EL

Koorsada: #7108, EL Civics I
Koorso: #7110, EL Civics II
Koorso: #7112, EL Taariikhda Maraykanka ee Casriga ah, S1
Koorso: #7114, EL Taariikhda Maraykanka ee Casriga ah, S2
Koorso: #7116, EL World History I
Koorso: #7118, EL World History II
Fasalka(yada) la bixiyo: Fasalka 9, Fasalka 10, Fasalka 11, Fasalka 12
Dhibcaha: 0.5 (semesterkiiba, koorsada sanadka oo dhan)
Shuruudaha looga baahan yahay: Ingiriisku maaha luqadda koowaad ee ardayga. Dhibcaha u-qalmitaanka imtixaanka ee Baadhaha WIDA ama ACCESS ee ELs. 

Fasaladani waxay ardayda siiyaan maaddooyin cilmiga bulshada marka la dhisayo xirfadaha luqadda Ingiriisiga ee dhinacyada dhegeysiga, ku hadalka, akhrinta iyo qorista.

Ka akhriso wax badan oo ku saabsan Barashada Bulshada EL
Globe oo ka sameysan calanka dalka

Koorsada: #7100, S1
Koorsada: #7102, S2
Fasalka(yada) la bixiyo: Fasalka 9, Fasalka 10, Fasalka 11, Fasalka 12
Dhibcaha: 0.5 (semesterkiiba, koorsada sanadka oo dhan)
Shuruudaha: Midna

Ardayda aduunka oo dhan waxay yimaadaan MHS. Tani waa koorso loogu talagalay ardayda leh heerka bilowga ah ee aqoonta Ingiriisiga. Ardaydu waxay u shaqayn doonaan si wada jir ah si ay u wadaagaan aqoontooda marka ay kobcinayaan xirfadahooda Ingiriisiga xagga dhegeysiga, ku hadalka, akhrinta iyo qorista.

Ka akhri wax badan oo ku saabsan Horumarinta Luuqadda Ingiriisiga
Taageerada Sayniska iyo Xisaabta

Koorsada: #7104, S1
Koorsada: #7106, S2
Fasalka(yada) la bixiyo: Fasalka 9, Fasalka 10, Fasalka 11, Fasalka 12
Dhibcaha: 0.5 (semesterkiiba, koorsada sanadka oo dhan)
Shuruudaha looga baahan yahay: Ingiriisku maaha luqadda koowaad ee ardayga. Dhibcaha u-qalmitaanka imtixaanka ee Baadhaha WIDA ama ACCESS ee ELs.

Fasalkani wuxuu ardayda siiya waxbarid dheeri ah iyo taageero luqadeed dhinacyada xisaabta iyo sayniska si ardayda looga caawiyo inay helaan aqoonta nuxurka markay baranayaan Ingiriisiga.

Wax badan ka akhri Taageerada Sayniska iyo Xisaabta
Ardeyda oo wada hadlaya