Warbaahinta

Taariikhaha Tijaabada

Ardayda ayaa qaadan doona qiimeynta MCA iyo NWEA guga.

Qiimaynta Buuxda ee Minnesota (MCA) waxaa xukuma gobolka Minnesota. Qiimayntani waxay ka caawineysaa iskuulada iyo degmooyinka inay cabiraan horumarka ardayga xagga heerarka waxbarasho ee gobolka. Ka baro waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan MCA barta internetka ee Waaxda Waxbarashada Minnesota .

Qiimaynta NWEA waa imtixaan degmo oo dhan oo la maamulo K-8 bilowga deyrta iyo Mey walba. Imtixaannadan waxay cabirayaan waxa ilmahaagu horey u yaqaan xisaabta iyo akhriska iyo waxa cunuggaagu weli u baahan yahay inuu barto. Sanad kasta, natiijooyinka waxay ka caawiyaan macalimiinta bartilmaameedka tilmaamaha heerka waxbarasho ee "xaq-sax" ee cunugaaga. Imtixaannada Bisha Meey waxay qiimeeyaan ilmo kasta waxbarashadiisa inta lagu gudajiro sanadka. Ka baro wax badan oo ku saabsan qiimaynta NWEA .

Labada imtixaanba waa talaabooyin xisaabtan muhiim ah oo loogu talagalay shaqaalaha si loo cabbiro horumarka ardayga inta ay sii wadaan barnaamijka tacliinta ee Minnetonka. Baro inbadan oo ku saabsan qiimaha imtixaannada la dejiyey .

Tijaabada NWEA

Dhammaan imtixaannada waxaa la qaadaa inta lagu gudajiro fasalka, ama Qolka 116 ee loogu talagalay ardayda doorbida koox koox yar. Dhammaan tijaabooyinka waxay noqon doonaan 9:15 illaa 11:15 subaxnimo

  • Akhriska MCA: Abriil 14-15
  • Xisaabta MCA: Abriil 21-22
  • Sayniska MCA (Fasalka 8aad oo kaliya): Abriil 28
  • Sayniska NWEA (Fasalka 6aad oo keliya): Abriil 28
  • Akhriska NWEA (Fasalka 6aad iyo 7aad) / MAST (Fasalka 8aad): 5ta 5-6
  • Xisaabta NWEA (Fasalka 6aad iyo 7aad) / MAST (Fasalka 8aad): Meey 12-13
mmw