Warbaahinta

Taariikhaha Tijaabada

Ardayda ayaa qaadan doona qiimeynta MCA iyo NWEA guga.

Qiimaynta Buuxda ee Minnesota (MCA) waxaa xukuma gobolka Minnesota. Qiimayntani waxay ka caawineysaa iskuulada iyo degmooyinka inay cabiraan horumarka ardayga xagga heerarka waxbarasho ee gobolka. Ka baro waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan MCA barta internetka ee Waaxda Waxbarashada Minnesota .

Qiimaynta NWEA waa imtixaan degmo oo dhan oo la maamulo K-8 bilowga deyrta iyo Mey walba. Imtixaannadan waxay cabirayaan waxa ilmahaagu horey u yaqaan xisaabta iyo akhriska iyo waxa cunuggaagu weli u baahan yahay inuu barto. Sanad kasta, natiijooyinka waxay ka caawiyaan macalimiinta bartilmaameedka tilmaamaha heerka waxbarasho ee "xaq-sax" ee cunugaaga. Imtixaannada Bisha Meey waxay qiimeeyaan ilmo kasta waxbarashadiisa inta lagu gudajiro sanadka. Ka baro wax badan oo ku saabsan qiimaynta NWEA .

Labada imtixaanba waa talaabooyin xisaabtan muhiim ah oo loogu talagalay shaqaalaha si loo cabbiro horumarka ardayga inta ay sii wadaan barnaamijka tacliinta ee Minnetonka. Baro inbadan oo ku saabsan qiimaha imtixaannada la dejiyey .

Tijaabada NWEA

Dhammaan imtixaannada waxaa la qaadaa inta lagu jiro fasalka maalmaha ay ardayda isku dhafka ah ku jiraan dhismaha. Ardayda elektaroonigga ah ee waxbarta waxay ka heli doonaan jadwalkooda imtixaannada iyo nidaamyada macallimiintooda gaarka ah ee khadka tooska ah ku shaqeeya.

Xisaab NWEA

  • Kooxda Tonka - Oktoobar 5 & 6
  • Kooxda Kaftanka - Oktoobar 8 & 9

Akhrinta NWEA

  • Kooxda Tonka - Oktoobar 19 & 20
  • Kooxda Kaftanka - Oktoobar 21 & 22
mmw