Tonka Online (Kaabashada)

Waxbarashada khadka tooska ah ee Dhammaan Ardeyda Minnesota

Tonka Online, u furan dhammaan ardayda Minnesota, waxay bixisaa khibrad waxbarasho oo gaar ah oo leh in ka badan 60 koorso. Barnaamijkan dheeriga ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku qaadato ilaa kala badh xiisadahaaga internetka, markaad joogto degmadaada ama barnaamijkaaga. Haddii ardaygaagu ka diiwaangashan yahay Degmada Minnetonka Public School, uu dhigto dugsi kale oo dadweyne ama mid gaar loo leeyahay, ama uu guriga wax ku barto - dhammaan ardayda Minnesota waxay ka faa'iidaysan karaan Tonka Online.

Khibrad Samee Farqiga

  • Koorasyada waxaa lagu horumariyaa gudaha guriga oo ay wax ku baraan macalimiin dhab ah oo Minnetonka ah oo leh khibrad sanado ah oo ku saabsan bixinta internetka iyo waxbarashada dhaqanka.
  • Kooras kasta waxaa si gaar ah loogu talagalay barashada khadka tooska ah si loo hubiyo in ardaydu helaan khibrad gaar ah
  • Koorasyadayadu waxay buuxiyaan shuruudaha manhajka ee tayada ugu sarreeya ee Dugsiga Degmada Minnetonka.
  • Macallinkaagu wuxuu diyaar u ahaan doonaa inta aad khibradaada ku jirto si uu kuugu hago guusha.

Ka Dhigo Qorshahaaga Shakhsiyeed ee 4-Sano Suuragal

  • Hel dabacsanaan adiga oo dhammaystiraya koorsooyinka wakhtigaaga
  • Hesho buundada koorsada loo baahan yahay si aad boos uga dhigto jadwalkaaga
  • Horey ugu bood adiga oo qaadanaya xiisad udiyaar ah maado tartan ah
  • Naftaada geli koorsada AP oo hel dhibco jaamacadeed
  • Raac xulashooyinka ku habboon rabitaankaaga

Bilow Diiwangelintaada

Diiwaangelintu way fududahay Tonka Online! Guji badhanka hoose ee u dhigma nooca ardaygaaga.

Fiiro gaar ah: Iyadoo ku xiran xajmiga fasalka, waxaa laga yaabaa inaan awoodno inaan diiwaan geliyo ardayda dhaaftay kama dambaysta kama dambaysta ah, ansixinta sugaysa. Fadlan iimayl u dir tonkaonline@minnetonkaschools.org si aad wax uga waydiiso diiwaangelinta soo daahday.

Ardayda Kabaxsan Degmada

Ardayda fasalada 9-12 ee gobolka Minnesota oo dhan.

Diiwaangelinta ka baxsan degmada

 

Ardayda Degmada

Ardayda hadda iska diiwaan galisay Dugsiga Sare ee Minnetonka
fasalada 9-12 iyo kuwa cusub ee imanaya.

Diiwaangelinta Ardayda MHS

Xulashada Dugsiga oo Buuxa

Dugsiyada Minnetonka waxay bixiyaan Tonka Online, waayo-aragnimo e-waxbarasho ah oo gaar ah oo loogu talagalay ardayda fasallada K-12. Barnaamijkan khadka tooska ah wuxuu u ogolaanayaa ardayda meel kasta oo Minnesota ah inay helaan isla macalimiin aqoon sare leh iyo manhaj cusub oo ay Degmada Minnetonka Public School ku caan baxday inay bixiso.

Wax badan ka baro Xulashada Dugsiga ee Buuxa

Wax badan ka baro Tonka Online