Shuruudaha Qalin-jabinta

Dibloomaha Minnetonka waa astaan heer sare ah oo tacliimeed iyo gaaritaanka shaqsiga ee nidaamka ugu sarreeya.
Himilada Guddiga Iskuulka

Shuruudaha Qalin-jabinta

Si loo helo dibloomaha dugsiga sare ee Minnetonka, ardaydu waa inay fuliyaan shuruudaha soo socda:

  • Buuxi dhibcaha waxbarasho ee soo socda ee loo baahan yahay (0.5 dhibco ah = hal simistar)
Mawduuc Dhibcaha Xusuusin

Farshaxanka

1.0

Ardaydu waxay kuxiran karaan dhibcaha Arts-ka iyagoo wata fasallo kala duwan. Dhibicdan waxaa lagu fulin karaa fasal kasta, marka hore fiiri oo dooro koorsooyinka (koorsooyinka) sida ugu fiican u habboon danahaaga. Eeg Liiska Koorsada Koorsada Farshaxanka .
Ingiriis 4.0

 

Xisaabta 3.0

Ardaydu waa inay dhammaystiraan Aljabra Sare, u dhigma, ama heer sare, oo qayb ka ah shuruudaha saddexda-buundo.

 

Sayniska 3.0

Hal dhibic waa inay noqotaa dhibic bayoolaji ah, iyo hal dhibco waa in lagu kasbadaa Chemistry ama Fiisikiska.

 

Caafimaadka 0.5

Waxbarashada Caafimaadka waxay ku dhexjirtaa barnaamijka waxbarashada afarta sano ee ardaydeena. In si guul ah lagu dhammeystiro dhammaan barnaamijka caafimaadka ee afarta sano ah ayaa looga baahan yahay qalin jebinta. (Ardaydu iskama diiwaangeliyaan Caafimaadka; dhammaan ardayda si otomaatig ah ayaa loo diiwaangeliyaa.)

 

Waxbarashada jimicsiga jirka 1.0

Ardayda haysata koorso buuxa afarta sano oo dhan waa laga dhaafi karaa 0.5 buundo ee jimicsiga.

 

Cilmiga Bulshada 3.5

Saddex buundooyin waa inay raacaan taxanaha fasalka 9aad illaa 11aad; 0.5 dhibco ah waa inay ahaadaan midkood fasalka 12aad ee Daraasadaha Caalamiga ah / Dhaqaalaha G, ama koorso AP / IB ah oo la doorto. Psychology G ama Sociology G waa la qaadan karaa marka lagu daro 3.5, laakiin ma buuxin doonaan shuruudaha qalin-jabinta ee Daraasaadka Bulshada.

Xulashooyinka 6.5  
Wadarta Dhibcaha Loo Baahan Yahay 22.5