Shuruudaha Qalinjabinta

Dibloomada Minnetonka waa calaamad muujinaysa heerka sare ee tacliinta iyo guusha shakhsi ahaaneed ee nidaamka ugu sarreeya.
Aragtida Guddiga Dugsiga

Shuruudaha Qalinjabinta

Si loo helo shahaadada Dugsiga Sare ee Minnetonka, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:

  • Buuxi buundooyinka koorsada loo baahan yahay ee soo socda (0.5 credits = hal semester)
Mawduuc credits Xusuusin

Fanka

1.0

Ardaydu waxay ku buuxin karaan buundooyinka fanka iyagoo adeegsanaya fasallo kala duwan. Dhibcahaan waxaa lagu buuxin karaa fasal kasta, marka hore u fiiri oo dooro koorsooyinka sida ugu fiican ugu habboon danahaaga. Eeg Liiska Koorsada Akhlaaqda Farshaxanka .
Ingiriis 4.0

 

Xisaab 3.0

Ardaydu waa inay dhammaystiraan Algebrada Sare, oo u dhiganta, ama heer ka sarreeya, taasoo qayb ka ah shuruudaha saddexda deyn.

 

Sayniska 3.0

Hal credit waa in ay noqotaa credit credit, iyo hal credit waa in lagu kasbado Chemistry ama Fiisigiska.

 

Caafimaadka 0.5

Waxbarashada caafimaadka waxay ku xidhan tahay barnaamijka waxbarashada afarta sano ee ardaydeena. Si guul leh u dhammaystirka dhammaan afarta sano ee barnaamijka caafimaadka ayaa looga baahan yahay qalin-jabinta. (Ardaydu isma diiwaangeliyaan Caafimaadka; dhammaan ardayda si toos ah ayaa loo diiwaangeliyaa.)

 

Waxbarashada jimicsiga jirka 1.0

Ardaydu waxay ku dhammayn karaan buundooyinkooda 1.0 PE wakhti kasta afarta sano ee ay dugsiga sare ku jiraan iyagoo u maraya doorashooyin kala duwan.

 

Barashada Bulshada 3.5

Saddex dhibcood waa inay raacaan taxanaha fasalka 9aad ilaa 11aad; 0.5 buundooyinka waa inay ahaadaan mid ka mid ah fasalka 12aad ee Global Studies/Economics G koorsada, ama koorsada AP/IB ee la doortay. Cilmi-nafsiga G ama Sociology G waa la qaadan karaa marka lagu daro 3.5, laakiin ma buuxin doonaan shuruudaha qalin-jabinta ee Daraasaadka Bulshada.

La doortay 6.5  
Wadarta dhibcaha loo baahan yahay 22.5  

 

Fasalka 2016 Qalinjabiyeyaal