Baadhitaanka Caruurnimada Hore (da'da 3-5)

Baadhitaanka Carruurnimada Hore waxaa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'da dugsiga ka hor ah (da'da saddex illaa shan), kahor intaysan gelin dugsiga dadweynaha. Waad ka heli kartaa baaristaada minnetonka Community Education (eeg tilmaamaha hoosta) ama waxaad noo soo diri kartaa natiijada baaritaanka dhameystiran haddii aad horey cunugaaga mid kale ugu buuxisay meel kale.

Waa hubin BILAASH oo fudud oo ku saabsan sida ilmahaagu u korayo iyo u korayo, oo loo habeeyay inuu ku daro ciyaaro xiiso leh oo qiimeyn doona qaybo badan oo ka mid ah caafimaadka iyo horumarka cunuggaaga, oo ay ka mid yihiin:

 • Aragga, maqalka iyo koritaanka jirka
 • Taariikhda caafimaadka iyo tallaalka
 • Horumar bulsho iyo mid shucuur
 • Awooda wanaagsan ee dhaqdhaqaaqa jirka
 • Horumarka garashada
 • Hadalka, luqadda iyo shaxanka
 • Baadhitaanku wuxuu taageeraa u diyaarsanaanta ubadkaaga ee xanaanada iyo wuxuu kor u qaadaa natiijooyinka koritaanka wanaagsan. Tijaabadu waxay sidoo kale kuu horseedi kartaa tixraac fursadaha waxbarashada hore. Tijaabadu ma ahan imtixaanka gelitaanka xanaanada. Wixii macluumaad dheeri ah, ka eeg Xeerarka Minnesota halkan .

OGOLAANSHO SHAQAALAHA

Haddii waalidku u yahay mid oggol inuu diido barnaamijka baarista ilmahooda, cunuggu uma baahna inuu kaqaybqaato. Waalidku waa inuu buuxiyaa Foomka Ujeeddada Dhimashada leh oo ay u gudbiyaan degmada. Faahfaahin dheeraad ah, aqri Xeerarka Minnesota, qaybta 121A.16-19 iyo Xeerarka Minnesota, qaybta 3530.3000-4310 .

SIDEE LOO SAMEEYAA BARNAAMIJKA SIYAASADA:

 • Si aad ballan uga sameysato ballan baaritaan, fadlan halkan iska qor
 • Xulo taariikhda iyo waqtiga ku shaqeynaya jadwalkaaga oo xulo "Is qor hadda"
 • Buuxi dhammaan macluumaadka la codsaday oo xulo "Is qor"
 • Bogga xiga waa Dambiiqa Wax iibsiga. Guji "Ka Baro $ 0"
 • Haddii diiwaangelintaada lagu guuleysto, waxaad heli doontaa xaqiijin deg-deg ah e-mayl taasoo ay kujirto taariikhda baaritaankaaga iyo waqtigaaga. (Xusuusin: Haddii aad ku cusub tahay nidaamka diiwaangelinta Eleyo oo aad sameysay koonto cusub inta lagu gudajiray hawsha diiwaangelinta, waxaad heli doontaa laba emayl. Mid ayaa kugu soo dhoweynaya sidii isticmaale cusub ee Eleyo iyo mid kale si loo xaqiijiyo diiwaangelintaada baarista.)
 • Haddii aadan helin e-mayl xaqiijin ah, fadlan ka wac Karla Sundem lambarka (952) 401-6840 si aad u hubiso in diiwaangelinta si habboon loo helay.
 • Waxaad heli doontaa taleefanka xusuusin ah ee usbuuca ballantaada si aad u xaqiijiso ballankaaga oo aad uga jawaabto su'aalaha kasta oo aad qabtid ka hor baaritaanka.

TILMAAMAHA LOO BAAHAN YAHAY:

Laba dokumenti ayaa loo baahan yahay waqtiga baaritaanka si loo buuxiyo diiwaannadayada:

 1. Nuqul ka mid ah shahaadada dhalashada ilmahaaga.

  Haddii aad u baahan tahay inaad codsato nuqul cusub oo ah shahaadada dhalashada ilmahaaga:
  Caruurta ku dhalatay Minnesota , booqo Xarunta Adeegga Ridgedale ee 12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, si aad u codsatid nuqul. Waxa kale oo aad khadka tooska ah ugu tegi kartaa barta www.hennepin.us , ama wac (612) 348-8240 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
  Caruurta ku dhalatay meel ka baxsan gobolka Minnesota , booqo www.vitalchek.com si aad u hesho shahaadada dhalashada.
   
 2. Diiwaanka talaalka ee ilmahaaga ee ugu dambeeyay .

Fadlan u soo qaado dukumiintigaan ballanta baarista ubadkaaga, ama u soo dir nuqul ka hor ballanta:

Email: Karla.sundem @ minnetonkaschools.org
Fakis: (952) 401-6805
Boostada: Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
ATTN: Karla Sundem
4585 Vine Hill Road, Excelsior 55331

QODOBADA SAXIIXADA:

 • Ku dhawaad 45-60 daqiiqo.
 • Eeg cunugga hadalka, dhaqdhaqaaqa, garashada, xirfadaha bulshada iyo shucuurta, oo ay weheliso dherer, culeys, maqal, araga iyo taariikhda talaalka.
 • Ku lug leh nashaadyo ciyaar oo ka dhigaya waaya aragnimo farxad leh carruurta, adoo siinaya macluumaad qiimo leh baaraha.
 • Waxaa loogu talagalay inay waalidiinta siiso macluumaad ku saabsan koritaanka ilmahooda da'da ilmaha la baaray. (Baaritaanka Caruurnimada Hore ma ahan imtixaanka gelitaanka Xanaanada.)
 • Kaqaybgal waalidiinta waraysi kooban oo ay ku eegayaan nidaamka baaritaanka, looga wada hadlo xirfadaha bulshada iyo shucuurta, oo ay la wadaagaan wixii walaac ah ee ay qabaan. (Tixraacyo ayaa loo sameyn karaa ilaha waxbarasho ee dheeraadka ah ama adeegyada bulshada.)

OGAYSIIS :

 • Waalidiinta waxaa loo oggol yahay inay la joogaan ilmahooda inta baaritaanka lagu jiro. (Baarayaasha waxay waalidiinta siin doonaan tilmaamo loogu talagalay qolalka baaritaanka.)
 • Si loo yareeyo waxyaabaha ku mashquulsan, walaalaha kuma jiri karaan qolalka baaritaanka. Fadlan u hel daryeel kale oo walaalaha ah.

Baadhitaanka Caruurnimada Hore

18707 Old Excelsior Blvd
Minnetonka, MN 55345

Xiriir

Karla Sundem
Kaaliyaha Xafiiska Baarista Carruurnimada Minnetonka
Wac 952-401-6840
Fakis 952-401-6805

Goobta Maamulka Xarunta Baarista Carruurnimada Hore
4584 Wadada Vine Hill
Ka sareeya, MN 55331

Aynu wada hadalno

Caruurta ku cayaarta garoonku dhoola cadeynayo