Baaritaanka Carruurnimada Hore (da'da 3-5)

Baadhitaanka Carruurnimada Hore ayaa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'doodu tahay dugsiga barbaarinta (da'doodu tahay saddex illaa shan jir), ka hor intaanay gelin dugsiga dadweynaha. Waxaad baaritaankaaga ka heli kartaa Minnetonka Community Education (eeg tilmaamaha hoose) ama waxaad noo soo diri kartaa natiijooyinka baaritaanka la dhammeeyay haddii aad mid hore ugu dhammaystirtay mid ka mid ah ilmahaaga meel kale.

Waa hubin bilaash ah oo fudud oo ku saabsan sida ilmahaagu u korayo una korayo, waxaana loo qaabeeyey inay ku jiraan ciyaaro xiiso leh oo qiimeyn doona aagag badan oo ka mid ah caafimaadka iyo horumarka ilmahaaga, oo ay ka mid yihiin:

 • Aragtida, maqalka iyo koritaanka jirka
 • Caafimaadka iyo taariikhda tallaalka
 • Horumarinta bulshada iyo shucuurta
 • Awooda guud iyo tan guud
 • Kobcinta garashada
 • Hadal, af iyo hadal
 • Baadhitaanku wuxuu taageeraa u diyaargarowga ilmahaaga ee xanaanada caruurta wuxuuna kobciyaa natiijooyinka wanaagsan ee koritaanka. Baadhitaanku wuxuu sidoo kale horseedi karaa gudbin loogu talagalay fursadaha waxbarashada hore. Baaritaanku ma aha imtixaanka gelitaanka xanaanada carruurta. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg Xeerka Minnesota halkan .

UJEEDDO DAMIIR AH

Haddii waalidku yahay mid diidmo damiir ka qaba barnaamijka baaritaanka ilmahooda, canuggu uma baahna inuu ka qaybqaato. Waalidku waa inuu buuxiyaa Foomkan Diidmada Damiirka leh oo u gudbiyaa degmada. Wixii macluumaad dheeraad ah, akhri Xeerarka Minnesota, qaybta 121A.16-19 iyo Xeerarka Minnesota, qeybta 3530.3000-4310 .

SIDEE LOO DAWEEYAA MAGACA MAGAALADA

 • Si aad u ballansatid ballan baaris, fadlan iska qor halkan
 • Xulo taariikh iyo saacad ku shaqeysa jadwalkaaga oo xulo “Isdiiwaangeli Hada”
 • Dhamaystir dhammaan macluumaadka la codsaday oo xulo "Isdiiwaangeli"
 • Bogga xiga waa Dambiisha Dukaameysiga. Guji "Check out for $ 0"
 • Haddii diiwaangelintaadu guuleysato, waxaad heli doontaa xaqiijin deg deg ah oo emayl ah oo ay ku jiraan taariikhda iyo waqtiga baaritaankaaga. .
 • Haddii aadan helin e-mayl xaqiijin ah, fadlan wac Karla Sundem lambarka (952) 401-6840 si aad u hubiso in diiwaangelinta si habboon loo helay.
 • Waxaad heli doontaa wicitaan taleefan oo xusuusin ah usbuuca ballantaada si loo xaqiijiyo ballantaada oo aad uga jawaabto wixii su'aalo ah ee aad qabtid baaritaanka ka hor.

DUKUMENTIYADA LOO BAAHAN YAHAY:

Laba dukumiinti ayaa loo baahan yahay waqtiga baaritaanka si loo buuxiyo diiwaanadeena:

 1. Nuqul ka mid ah shahaadada dhalashada ilmahaaga.

  Haddii aad u baahan tahay inaad codsato nuqul cusub oo ah shahaadada dhalashada ilmahaaga:
  Carruurta ku dhalatay Minnesota , booqo Xarunta Adeegga ee Ridgedale oo ku taal 12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, si aad u codsato nuqul. Waxa kale oo aad ka gali kartaa khadka tooska ah ee shabakadda www.hennepin.us , ama wac (612) 348-8240 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
  Carruurta ku dhasha meel ka baxsan Minnesota , booqo www.vitalchek.com si aad u hesho shahaadada dhalashada.
   
 2. Diiwaanka tallaalka ilmahaaga ee la cusbooneysiiyay .

Fadlan u keen dukumiintiyadan ballanta baaritaanka ilmahaaga, ama u soo gudbi nuqulo kahor ballanta ballanta:

Email: Karla.sundem @ minnetonkaschools.org
Fakis: (952) 401-6805
Boostada: Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
ATTN: Karla Sundem
4585 Vine Hill Road, Excelsior 55331

MAGACA MAGACA BARNAAMIJKA:

 • Ugu dambayntii qiyaastii 45-60 daqiiqo.
 • Hubi cunuga hadalkiisa, mootadiisa, garashadiisa, xirfadaha bulshada iyo shucuurta, oo ay weheliso dhererka, culeyska, maqalka, aragga iyo taariikhda talaalka.
 • Ka qayb qaado nashaadaad ciyaaro oo ka dhigaya waayo-aragnimo farxad u leh carruurta, iyadoo la siinayo macluumaad qiimo leh shaashadda.
 • Waxaa loogu talagalay inay waalidiinta siiyaan macluumaad ku saabsan koritaanka ilmahooda da'da cunugga la baarayo. (Baaritaanka Carruurnimada Hore ma aha imtixaanka gelitaanka Xanaanada.)
 • Ka qaybgal waalidiinta wareysiga kooban si dib loogu eego habka baaritaanka, looga wada hadlo xirfadaha bulshada iyo shucuurta, lana wadaago wixii walwal ah ee ay qabaan. (Gudbinta waxaa loo samayn karaa ilaha waxbarasho ee dheeraadka ah ama adeegyada bulshada.)

FIIRO GAAR AH :

 • Waalidiinta waa loo ogol yahay inay la joogaan ilmahooda inta baaritaanka la sameynayo. (Baarayaasha waxay siin doonaan tilmaamo waalidiinta qolalka baaritaanka.)
 • Si loo ilaaliyo waxyaabaha jeediya wax yar, walaalaha kuma jiri karaan qolalka baaritaanka. Fadlan daryeel kale u raadso walaalaha.

Goobta Baaritaanka Carruurnimada Hore

18707 Old Excelsior Blvd
Minnetonka, MN 55345

Xiriir

Karla Sundem
Kaaliyaha Xafiiska Baadhista Carruurnimada Minnetonka
Wac 952-401-6840
Fakis 952-401-6805

Goobta Maamulka ee Baaritaanka Carruurnimada Hore
4584 Vine Hill Wadada
Excelsior, MN 55331

Aynu wada hadalno

Carruurta ku jirta garoonka ciyaarta oo dhoola cadeynaya