Muusiga

Gabar yar oo ku ciyaareysa biyaano

Minetonka Music Academy Logo

Akadeemiyada Muusikada ee Minnetonka, waxaan aaminsanahay in muusiggu nolosheena hodmo. Macallimiintayada daryeelka iyo kartida leh waxay ku dhiirigeliyaan carruurta inay gaadhaan himilooyinkooda muusigga iyagoo horumarinaya jacaylka nolosha oo dhan ee muusikada.

Waxaan bixinaa tilmaamo gaar ah iyo kooxeed ee biyaano, gitaar, qoryo, naxaas, xargaha, garaaca, iyo codka jawi degan oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn ee da' kasta leh. Casharrada waxaa si habboon loogu jadwaleeyey dhammaan goobaha dugsiga iyo MCEC. Deeqaha waxbarasho ee dhalinyarada ayaa diyaar u ah kuwa u qalma. Fadlan wac 952-401-6801 wixii macluumaad dheeraad ah.

Fiiri fasaladayada iyo jadwalkeena:
 
Sannad Dugsiyeedka:
Xagaaga:

 

2023-24 Kalandarka Casharka Muusiga ee Dugsiga Kadib

2023-24 Kalandarka Casharka Muusiga ee Dugsiga barbaarinta iyo dadka waaweyn (Kulamada 8 todobaad)